Interiör från Södra Cell i Mörrum.

Från fabrik till destination

När Södra Cell Mörrum lanserade ny produktion fick anställda och besökare en helt ny upplevelse av fabriksmiljön. Det blev säkrare, tydligare och gjorde de anställda mer stolta. LundbergDesign förklarar hur omvandlingen gick till.

När Mörrumsfabriken 2012 ställdes om till att delvis producera textilmassa var det en miljardinvestering. Samtidigt investerade Södra Cell i fabrikens utryck både in- och utvändigt.

LundbergDesign fick uppdraget tillsammans med BOP Produktion. De hade erfarenhet från ett liknande projekt på Iggesunds bruk. I Mörrum låg fokus mer på arbetsmiljön.

– Södra har en nollvision för arbetsskador och vårt uppdrag handlade om att ge arbetsplatsen en bättre belysning, tydligare skyltning och säkrare gångstråk. En massafabrik har enormt många transporter och här handlade det om att styra bort de farliga flödena, säger Olle Lundberg, vd på LundbergDesign.

Det blev viktigt vad Mörrumsfabriken förmedlade. Fabriken omvandlades till en destination för arbete och studiebesök. Konkret innebar det ett nytt färgschema för väggar, tak och maskiner som gjorde inredningen tydligare – och säkrare.

Omställningen till textilmassa fick flera konsekvenser.

– Som renodlat pappersbruk hade de inte mycket studiebesök. Men nu vill många komma och titta på den nya tillverkningen.

Besöksturen har designats för att passa internationella besökare, affärskontakter och lokala besök som skolklasser. En grön linje på marken markerar vägen, längst den finns bilder på anställda och arbetssituationer.

Och hur blev reaktionerna?

– Vi får bara bra feedback. Alla verkar nöjda. Men vi har en kontinuerlig kontakt, delar av det vi gjort kan behöva uppdateras.

Att använda posters på de anställda har gett en speciell effekt.

– När vi fotograferade de anställda i Iggesund fanns en stor skepsis. Men när allt invigdes märkte vi en stor stolthet hos dem som var med på bilderna, säger Olle Lundberg.

Fabrik som varumärke

Att använda designprocessen för att utveckla fabriker är relativt nytt. Bakgrunden är att varumärkesfrågor i dess bredaste bemärkelse har fått högre prioritet i svensk industri. Om varumärket bygger till exempel på hög kvalitet så krävs det för varumärkets trovärdighet att det även genomsyrar fabrikslokalerna. För att attrahera rätt personal krävs det arbetsmiljön är säker och attraktiv. Den handlar om totalupplevelsen av fabriken, säger Olle Lundberg.

Artikeln kommer från Design & Affärer 2014. Ladda ner och beställ Design & Affärer här.

Text: Janne Sundlin

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40