Illustration av analysen som handlar om att företag som satsar på design är mer lönsamma.

Analys: Företag som satsar på design är mer lönsamma

Ett konsekvent investerande i design är rejält lönsamt, även på lång sikt. Skillnaden i lönsamhet mellan företag som satsat på design respektive de som inte gör det är 50 procent eller mer, enligt en undersökning från Teknikföretagen.

Analysen grundar sig på en uppföljning av de lönsamhets- och vinstsiffror från de av Teknikföretagens medlemsföretag som ingick i SVID och Teknikföretagens två större undersökningar från 2004 och 2008.

- De företag som använder design på ett strategiskt och innovativt sätt är klart mer lönsamma än de som inte gör det. Den positiva skillnaden är ännu tydligare när man jämför vinstmarginalerna, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune som genomfört analysen.

Lönsamma även sju år senare

De medlemsföretag som år 2003 sade sig strategiskt och innovativt satsa på design och som kunnat följas upp sju år senare har fortfarande en lönsamhet som är cirka 50 procent bättre än de företag som sagt sig inte ha satsat på design (13,4 procent respektive 8,7 procent i avkastning på totalt kapital). I samma storleksordning är också skillnaden i genomsnitt över hela mätperioden, 2006 - 2010.

Uppföljande studie från 2017

Design ger uppemot 70% högre vinstmarginaler under många år

Ladda ner studien som pdf

Uppföljning av två tidigare studier

De två tidigare och mer omfattande studierna av företags användning av design i sin affärsverksamhet som har använts som grund för Teknikföretagens nya mätningar och analys är:

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40