Deltagare på workshoppen

Från vänster: Anne Lidgard, Vinnova, Dan Hill, Vinnova, Jon Simonsson, KOMET, Kommittén för teknologisk innovation och etik, Sara Löberg, Innovationsrådet och Magnus Enzell, Infrastrukturdepartementet.

Previous Next

Workshop med innovationslabb i Sverige: Finns det behov av ökad samverkan?

Välkommen till en workshop där vi tillsammans utforskar behov och vilja till ökad samverkan mellan innovationslabb i offentlig sektor. För att på bästa sätt rusta Sveriges innovationssystem för framtidens alltmer komplexa samhällsutmaningar ser vi att design i framkant krävs - med system, policy och kulturdimensioner som naturliga delar.

SVID vill därför bjuda in labb som arbetar inom offentliga sektor till en workshop. Skulle vi, genom samverkan, kunna öka vår kapacitet så att vi tillsammans blir ännu bättre på att lösa samhällsutmaningar? Vi utforskar tillsammans hur gemensamma metodstöd, synsätt och språk ser ut för att på bästa sätt stärka innovationslabb i Sverige.

Under 2017 startade SVID med Förnyelselabbet nätverket Svenska innovationslabb, ett nätverk för design-, policy- och innovationslabb i Sverige. Nätverket har haft ett antal möten för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Långsiktigt avser vi, om behov finns, att skapa ett fundament för en rörelse/nätverk som gemensamt kan användas för att mer systematiskt bidra till att lösa de samhällsutmaningar som vi som nation står inför.

Agenda

  • Nuläge till nyläge för labb i Sverige
  • Vad hindrar och vad möjliggör? Vilka resurser behövs?
  • Presentation och diskussusioner med Anne Lidgard, Strategisk rådgivare Vinnova, Dan Hill, designstrateg Vinnova, Jon Simonsson, ordförande för statliga utredningen KOMET, Kommittén för teknologisk innovation och etik, Sara Löberg, tf. kanslichef Innovationsrådet och Magnus Enzell, Ämnesråd, Infrastrukturdepartementet.
  • Nästa steg

Frågor att fundera igenom innan workshoppen

  • Vilka är ditt/ert labbs största utmaningar i vardagen?
  • Vem/vilken sektor gör ni uppdrag åt/i?
  • Vilka samarbeten med andra labb har ni i nuläget?
  • Hur skulle ni önska att framtiden tedde sig vad gäller ert labbs förutsättningar och samverkan med andra labb och andra sektorer.

För vem?

Alla design-, innovations- och policylabb i offentlig sektor.

Kostnad?

Workshoppen, inklusive lunch, är kostnadsfri.

När?

Tisdagen den 28 maj kl 10.00 – 16.30.

Var?

The Park Stockholm Södra, Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm (pendeltåg: Stockholm Södra). Konferenslokal: The Kitchen.

Arrangör

SVID med finansiering från Vinnova.

Anmälan

Sista anmälningsdag är torsdag den 23 maj. Max fyra deltagare per labb. Vi har ett begränsat antal platser.

Så behandlar vi personuppgifter

För att på bästa sätt rusta Sveriges innovationssystem för framtidens alltmer komplexa samhällsutmaningar ser vi att design i framkant krävs - med system, policy och kulturdimensioner som naturliga delar.

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign vill därför bjuda in labb som arbetar inom offentliga sektor till en workshop. Finns behov av ökad samverkan? Skulle vi, genom samverkan, kunna öka vår kapacitet så att vi tillsammans blir ännu bättre på att lösa samhällsutmaningar? Vi utforskar tillsammans hur gemensamma metodstöd, synsätt och språk ser ut för att på bästa sätt stärka innovationslabb i Sverige.

 

SVID, med sitt labb Förnyelselabbet, startade 2017 nätverket Svenska innovationslabb - ett nätverk för design-, policy- och innovationslabb i Sverige. Nätverket har haft ett antal möten för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Långsiktigt avser vi, om behov finns, att skapa ett fundament för en rörelse/nätverk som gemensamt kan användas för att mer systematiskt bidra till att lösa de samhällsutmaningar som vi som nation står inför.

Vad hindrar och vad möjliggör? Vilka resurser behövs?

Presentation och diskussion med Jon Simonsson, titel, Sasra Lönberg, titel, Anne Lidgard, titel och Dan Hill, titel.

Nästa steg

För vem? Alla design-, innovations- och policylabb i offentlig sektor

Kostnad? Workshoppen är kostnadsfri, lunch ingår.

När? Tisdag den 28 maj, kl 10.00 – 16.30 

Var? The Park Stockholm Södra, Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm (pendeltåg: Stockholm Södra). Konferenslokal: The Kitchen.

Arrangör SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

 

Anmälan

Anmäl dig senast den 23 maj (max fyra personer per labb).

[Anmälningsformuläret kommer att ligga på webbsidan direkt under denna text]

 

Kontakt

Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet på SVID

Mobil: 072-746 88 16

E-post: pia.mcaleenan@svid.se

 

Frågor att fundera igenom innan workshopen:

 

-          Vilka är ditt/ert labbs största utmaningar i vardagen?

-          Vem/vilken sektor gör ni uppdrag åt/i?

-          Vilka samarbeten med andra labb har ni i nuläget?

-          Hur skulle ni önska att framtiden tedde sig vad gäller ert labbs förutsättningar och samverkan med andra labb och andra sektorer.

-          SWOT nuläge labbsverige

 

 

Om SVID

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, jobbar för en hållbar samhällsutveckling genom att inspirera företag och organisationer att använda design som verktyg i utvecklingsarbete. På SVID finns Förnyelselabbet, ett policylabb som jobbar med sektorsövergripande innovation med design som verktyg.

Förnamn
 
Efternamn
 
Jag arbetar på
 
E-post (obligatoriskt)
 
Övrigt (ev. allergier eller meddelande till SVID)
 
Dela sida

Kontakt

Pia McAleenan

Arbetar du inte själv i labb men är intresserad av frågan och skulle vilja veta mer/delta i mån av plats? Kontakta gärna mig. 

Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet, SVID

pia.mcaleenan@svid.se 

072-746 88 16 

Om SVID

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign jobbar för en hållbar samhällsutveckling genom att inspirera företag och organisationer att använda design som verktyg i utvecklingsarbete. På SVID finns Förnyelselabbet, ett policylabb som jobbar med sektorsövergripande innovation med design som verktyg.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40