Svenska innovationslabb

Ett nätverk för alla design-, policy- och innovationslabb i Sverige.

Syftet med nätverket är att dela erfarenheter och att lära av varandra, men också att kunna driva nationella frågor tillsammans. Nätverket drivs av SVID.

Nätverket har regelbundna nätverksträffar.

Deltagare

Dela sida

Kontakt

Pia McAleenan

Arbetar du inte själv i labb men är intresserad av frågan och skulle vilja veta mer/delta i mån av plats? Kontakta gärna mig. 

Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet, SVID

pia.mcaleenan@svid.se 

072-746 88 16 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40