• Designdriven innovation

  Alex Liebert

  Project Manager Industrial Design, Corporate Communications, Atlas Copco.

  Helena Karlberg

  Programansvarig Destination, SVID.

  Previous Next

  1/12 2015 Seminarium och rundabordssamtal: Designdriven innovation 2015, Örebro

  Innovativa idéer löser problem och stärker konkurrenskraften. Innovativa lösningar skapar hållbarhet och tillväxt. Värdet av innovativt arbete är obestridligt. Frågan är hur vi kan bli mer innovativa. Och hur skapar vi bättre processer för nytänkande? Det ska vi ta reda på tillsammans!

  Designdriven innovation är ett kraftfullt verktyg, oavsett om det är hos en individ, organisation, i ett kluster, för en kommun eller en hel region. Under dagens föredrag och rundabordssamtal kommer vi att lyfta frågan hur vi kan använda design för att öka innovationskraften i varje led.

  Program

  09:30 - 10:00 Registrering, kaffe och frukostmacka
  10:00 - 11:30 Seminarium
  11:30 - 12:30 Rundabordssamtal
  12:30 - 13:30 Lunch
  13:30 - 14:30 Rundabordssamtal
  14:30 - 15:30 Sammanfattning och avslutning
  15:30 - 16:00 Glögg och mingel

  Vi jobbar utifrån olika perspektiv. Från individen i en organisation, från kommunen i en region och möts sedan i ett kluster av olika organisationer i kommunen, precis som man gör i en Science Park.

  Vi delar upp arbetet i två huvudteman:

  1. Innovation in business

  Här ställer vi oss frågan hur individen inom en organisation kan använda sig av design för att öka innovationskraften, vilka designprocesser som kan vägleda en organisation, hur design kan fostra en bättre innovationskultur och hur design kan förse ett kluster av organisationer med innovativt innehåll och riktning.

  2. Platsinnovation

  Här utforskar vi hur en regional Science Park kan designas för att bli en attraktiv och innovativ mötesplats, hur Örebro genom design kan sätta innovation på den offentliga agendan samt hur ett kluster av organisationer genom design kan höja innovationshastigheten, öka framgångarna och hantera risker.  

  Dagen kommer att uppmuntra till möten mellan dig och de lokala organisationerna som finns på plats. Vi kommer tillsammans söka svaren på intressanta frågor. Resultaten av rundabordssamtalen kommer att sammanfattas på ett översiktligt sätt och delas ut till alla deltagarna veckan efter evenemanget.

  Designdriven innovation ger ofta ett enkelt och uppenbart svar på många utvecklingsfrågor. Det är en öppen process utan hemlighetsmakeri därför öppnar vi dörren för dig i Örebro och bjuder in till en dag fylld av intressanta samtal och lika många intressanta svar.

  För vem?

  För alla som arbetar eller vill arbeta med innovation genom design i privat eller offentlig sektor, organisationer eller akademi inklusive studenter. Alla nivåer av erfarenhet är välkomna!

  När?

  Tisdagen den 1 december 2015 kl. 9.30-16:00.

  Var?

  Örebro universitet, Teknikhuset, hörsal T, Örebro

  Till karta på Google maps

  Till karta över universitetsområdet

  Anmälan och kostnad

  Dagen är kostnadsfri.

  Sista anmälningsdag var den 23 november. 

  Arrangörer

  Rundabordssamtalen görs i samarbete med People Powered Future, SVID, Intressentföreningen för SVID, Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet, Luleå tekniska universitet, SISP och Atlas Copco.

  Kontakt

  Har du frågor om dagen? Kontakta Alex Liebert, Project Manager Industrial Design, Atlas Copco, e-post alex.liebert@se.atlascopco.com

  Dela sida

  People Powered Future

  Designdriven innovation 2015 är en aktivitet inom People Powered Future.

  Läs mer om People Powered Future

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40