• Seminarium: Designens unika leveranser

  Seminariet var välbesökt.

  Alex Liebert, Atlas Copco

  Alex talade om värdet av medskapande och kundens delaktighet i utvecklingen.

  Thomas Degn, lektor och programansvarig för Avancerad produktdesign på Designhögskolan, Umeå

  Thomas talade om värdet av användarcentrerad design.

  Mia Olsson, Manager Visualization Technique Group, Atlas Copco

  Mia talade om värdet av visualisering.

  Föredragshållarna

  Thomas Degn, Anton Hoffman, Alex Liebert och Mia Olsson.

  Erika Lagerbielke

  Intressentföreningens ordförande Erika Lagerbielke inledde och avslutade seminariet.

  Previous Next

  24/3 2015: Årsmöte och seminariet Designens unika leveranser

  Den 24 mars bjöd SVID och Intressentföreningen för SVID i samarbete med Atlas Copco in till seminariet "Designens unika leveranser" i Atlas Copcos gruva 20 meter under Sickla Köpkvarter i Nacka. Seminariet hölls gruvans vackra auditorium, The Atlas Copco Hall, kort efter Intressentföreningens årsmöte. Därefter bjöds på avslutande mingel.

  Erika Lagerbielke, designer, professor på Linnéuniversitetet och styrelseordförande i Intressentföreningen för SVID, öppnade seminariet och välkomnade de många gäster som hade "gått under jorden" för att delta i seminariet.

  Värdet av medskapande och kundens delaktighet i utvecklingen

  Alex Liebert, Atlas Copcos designchef, beskrev att de värdefulla sidoeffekterna av design baseras på aktuell designforskning inom EU och €Design, ett projekt där SVID medverkade genom Robin Edman, vd på SVID. Alex introducerade sedan både Atlas Copco och Atlas Copcos Industrial Design Competence Center och utvecklade med tydliga exempel värdet av kundens delaktighet i utvecklingsprocesser.

  Han avslutade med att påpeka att alla användare (premiär, sekundär och tertiär) och intressenter måste lyckas för att ett projekt verkligen ska bli framgångsrikt.

  Läs om Atlas Copco på deras webbplats

  Värdet av användarcentrerad design

  Thomas Degn, lektor och programansvarig för Avancerad produktdesign på Designhögskolan, Umeå universitet, berättade om samarbetet mellan utbildningen och industrin och visade effekterna av användarcentrerad design som genomsyrar hela hans program.

  Thomas tydliggjorde hur fokus på användaren kan skapa en emotionell hållning som tjänar som en stark motivation för studenten.

  Läs om programmet Avancerad produktdesign

  Värdet av iterativ problemlösning för innovation

  Anton Hoffman, industridesigner, presenterade sitt masterarbete från Avancerad produktdesign på Designhögskolan i Umeå, "The Surgeon´s Third Hand". Examensarbetet var ett samarbete med Atlas Copco för varumärket BeaconMedaes och genomfördes framgångsrikt från den initiala problemdefinitionen till den slutliga lösningen.

  Anton beskrev engagerat alla turerna mellan idé, användartest, evaluering och modifiering.

  Läs om masteruppsatsen

  Värdet av ett visionärt synsätt

  Mia Olsson, Manager Visualization Technique Group, Atlas Copco, tydliggjorde hur en bild säger mer än tusen ord. Mia visade flera intressanta exempel på hur design kan tillföra värde i projekt genom att visualisera komplexa sammanhang och bidra med ett visionärt synsätt. Hon beskrev hur till synes enkla aktiviteter kraftig kan höja effektiviteten och innovationsgraden i ett företag.

  Summering och mingel

  Seminariet avslutades med att Erika Lagerbielke summerade föredragen och pekade ut värdefulla insikter: genom att involvera fler aktörer och fokusera djupare på slutanvändaren, fortsätta problemlösningskretsloppet några fler gånger och beskriva möjligheter ännu tydligare, kan vi alla bli bättre som designers och nå större framgång i våra projekt.

  Efter seminariet fick alla deltagare möjlighet att mingla och nätverka.

  Dela sida

  Kontakt

  Har du frågor? Kontakta gärna mig!

  Jenny Pedersén

  Jenny Pedersén

  PR- och Kommunikationsansvarig, SVID

  Tel. 08-406 84 46

  jenny.pedersen@svid.se

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40