• design:FÖRÄNDRA

  7/10 2016: Konferens: design:FÖRÄNDRA, Örebro

  Välkommen till en kostnadsfri konferens med föreläsningar och rundabordssamtal kring design!

  Under konferensen design:FÖRÄNDRA får du lyssna till spännande föredrag om användardriven innovation, hur man kan förenkla genom design, lära dig mer om  hållbarhet och design och delta i givande rundabordssamtal kring design.

  Konferensen arrangeras av Usify AB, SVID och Svensk Form med stöd av Intressentföreningen för SVID. Besök gärna organisationernas montrar på Designmässan den 6-9/10.

  Konferensen är en del av Formveckan som arrangeras av Svensk Form Örebro län i samarbete med City Örebro och Örebro Länsmuseum. 

  När?

  Den 7 oktober 2016 kl. 10:00-17:00

  Var?

  Örebro länsmuseums aula, Engelbrektsgatan 3, Örebro

  Till karta på Google Maps

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var måndagen den 3 oktober 2016. Kontakta Alex Liebert, alex.liebert@usify.se, om du är intresserad av en reservplats.

  Arrangörer

  Usify, SVID och Svensk Form.

  Program

  10:00 Mingelkaffe

  10:30 Opening words

  Med Alex Liebert, Partner Business Development, Usify

  10:45 Designdriven innovation

  Innovativa idéer löser problem och stärker konkurrenskraften. Innovativa lösningar skapar hållbarhet och tillväxt. Värdet av innovativt arbete är obestridligt. Frågan är bara: "Hur kan vi bli mer innovativa?" Verktyget Designdriven innovation är kraftfullt och hjälper att öka innovationskraften i varje led.

  Med Alex Liebert, Partner Business Development, Usify AB

  11:30 Förenkla genom design

  Användarcentrerad design i skarpt läge: Inom vård och omsorg handlar det om allt mellan liv och död. Vi möter människan när hon är som mest sårbar och gör skillnad. I ett tydligt exempel beskriver Bjarte hur vi förenkla och förbättrar vardagen för alla involverade i ett nära samarbete med vårdgivaren och användare.

  Med Bjarte Bugge, vd, Usify AB

  12:00 Lunch

  13:00 Design - den mänskliga faktorn

  Design spelar roll. Rollen växer, den blir både bredare och djupare. Människor skapar värde, tillsammans skapar människor större värde, hållbart värde och arbetsglädje. Design som ett verktyg för att involvera och motivera medarbetarna och användare. Organisationens viktigaste innovationsdrivkrafter.

  Med Eva-Karin Anderman, Designchef, Usify AB

  13:45 EcoDesign Circle

  Catarina leder projektet EcoDesign Circle, ett treårigt EU-finansierat projekt med målet att bygga en verksamhetsmodell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekologisk design och livscykeldesign i Östersjöregionen. Hur kan design driva hållbarhetsfrågor? Vem designar vi för? Har vi rätt kompetens? EcoDesign Circle, tydliga och handfasta verktyg som stöder design i allt förändringsarbete.

  Med Catarina von Matern, Projektledare för EcoDesign Circle, SVID

  14:30 Mingelfika

  15:00 Roundtable med temat design:FÖRÄNDRA

  16:00 Design sprint

  Med erfarenhet från andra sidan jorden kan Marius hjälpa oss att skapa tydlighet, validering och bättre iterationer. Inom användarcentrerad design kan Design Sprint, också känt från Google Venture's Design Sprint process, leda till bättre resultat, snabbare utvecklingsprocesser och minskad risk.

  Med Marius A Koppang, Tjänstedesigner, Usify AB

  16:30-17:00 Bubbelmingel

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40