• Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Caroline Lundén-Welden/SVID

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Foto: Tobias Wahlqvist

  Previous Next

  7/3 2016: Uppdrag: Användare

  Hur kan en verksamhet arbeta mer med användarcentrerad utveckling? Hur kan man använda kreativa processer och skapa attraktiva tjänster för fler? Den 7 februari 2013 arrangerade SVID en inspirationsdag om att möta användaren i utvecklingsprocesser – Uppdrag: Användare.

  Program

  Innovation and Health

  Marco Steinberg, Finnish Innovation Fund

  Filmklipp med Marco Steinberg. Till YouTube. Öppnas i nytt fönster.

  Marco Steinberg är strategisk designchef vid Sitra i Finland där han leder arbetet med att använda design för att utveckla strategiska förbättringar. Hans arbete omfattar bland annat Helsingfors

  Design Lab, ett globalt initiativ för att möta dagens stora strategiska förändringsbehov; Design Exchange Programme, att föra in designer till offentliga organisationer; och Low2No, en strategi för att skapa koldioxidfri stadsutveckling i Finland.

  Se Marco Steinbergs föredrag på YouTube

  Ladda ner Marco Steinbergs presentation här (pdf, 4 Mb)

  Läs mer om Sitra 

  Hjärnkoll – psykiska olikheter lika rättigheter

  Rickard Bracken, projektledare, Handisam

  Filmklipp med Rickard Bracken. Till YouTube. Öppnas i nytt fönster.

  Rickard Bracken är projektledare för Hjärnkoll, en nationell kampanj som arbetar för mer öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. 2012 deltog Handisam i Sommardesignkontoret där studenter under sju veckor arbetade för att se hur man med hjälp av design kan förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa som orsakas av arbetsrelaterade faktorer.

  Se Rickard Brackens föredrag på YouTube

  Se Rickard Brackens presentation här

  Läs mer om Hjärnkoll

  Skapa e-tjänster för personer med psykisk ohälsa

  Martina Gustavsson, Transformator Design och Eva Printz, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting

  Filmklipp med Martina Gustavsson och Eva Printz. Till YouTube. Öppnas i nytt fönster.

  Våga ta invånarperspektivet när nya e-tjänster ska tas fram. Bli inspirerad av Martina Gustavsson från tjänstedesignföretaget Transformator Design som tillsammans med Eva Printz, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting, berättar om projektet ”Nytänkande och invånarperspektiv på e-tjänster för personer med psykisk ohälsa”.

  Syftet med projektet var att identifiera nya förslag på e-tjänster tillsammans med patienterna och deras anhöriga. Genom invånarinvolvering skapar du e-tjänster som motsvarar allmänhetens förväntningar vilket ökar förtroendet för din myndighet eller organisation.

  Se Martina Gustavsson och Eva Printz föredrag på YouTube

  Ladda ner Transformator designs presentation här (pdf, 14 Mb)

  Läs mer om Transformator Design 

  Building the Future using people centered design

  Laura Lee, Carnegie Mellon University in Pittsburgh

  Professor Laura Lee är en internationellt ledande inom integrerad design och hennes arbete fokuserar på utveckling och genomförande av gemensamma program mellan akademin, regeringen, näringslivet och design. 2009–2010 tog Laura fram strategin ”Integrated Design Strategy for South Australia – Building the Future”. Resultatet blev bland annat en kommission för integrerad design och en designstrategi för staden Adelaide.

  Ladda ner Laura Lees presentation här (pdf, 10 Mb)

  Läs mer om designstrategin för södra Australien 

  Dags att designa Norrbotten – att utveckla en region

  Helena Jönsson, Centek vid Luleå tekniska universitet

  Filmklipp med Helena Jönsson. Till YouTube. Öppnas i nytt fönster.

  Helena Jönsson är projektledare för "Dags att designa Norrbotten" där sex kommuner i Norrbotten under ett år arbetat med hur man kan använda den fysiska gestaltningen för att nå fram till en stads unikhet och på så sett locka fler turister, investerare och invånare.

  Se Helena Jönssons föredrag på YouTube

  Ladda ner Helena Jönssons presentation här (pdf, 2 Mb)

  Läs mer om programmet Dags att designa Norrbotten

  Paneldebatt

  Filmklipp med paneldebatt. Till YouTube. Öppnas i nytt fönster.

  Medverkande: Olle Lundberg, Lundberg Design, Helena Jönsson, Centek, Daniel Forslund, Vinnova, Rickard Bracken, Handisam och Lisa Lindström, Doberman.

  Se paneldebatten på YouTube

  Design in Government

  Runa Sabroe, MindLab

  Filmklipp med Runa Sabroe. Till YouTube. Öppnas i nytt fönster.

  MindLab har under mer än ett decennium arbetat med designmetoder för att hjälpa departement i Danmark ompröva politik och tjänster, och skapa nya lösningar för samhället. De hjälper beslutsfattare och anställda att se idéer och satsningar utifrån-in och att se dem ur ett medborgarperspektiv. Vad fungerar och vad är de viktigaste utmaningarna?

  Se film med Runa Sabroes föredrag på YouTube

  Ladda ner Runa Sabroes presentation här (pdf, 2 Mb)

  Läs mer om MindLab 

  Design – motorn i tankesamhället?

  Mats Lindgren, Kairos Future

  Filmklipp med Mats Lindgren. Till YouTube. Öppnas i nytt fönster.

  Mats Lindgren är grundare och VD av Kairos Future, ett internationellt konsult och analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid.

   Han är en flitigt anlitad föreläsare som hållit långt över tusen föreläsningar i olika sammanhang sedan mitten av 1980-talet då han började arbeta som forskare och konsult med framtidsstudier, lednings- och strategifrågor. Redan 1985 skrev han sin första bok om IT, företag och samhälle och sedan dess har det blivit ytterligare dryga dussinet böcker på olika teman.

  Se Mats Lindgrens föredrag på YouTube 

  Läs mer om Kairos Future

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40