• 7/10 2010: Studiebesök med tema smart textiles

  I oktober 2010 arrangerade Intressentföreningen ett temamöte om Smart Textiles i Borås där vi fick tillfälle att veta mer om forskning och utveckling inom textilindustrin. Från Textilhögskolan i Borås fick vi höra om nya forskningssatsningar inom området och fick dessutom möjlighet att besöka FOV Fabrics, ett företag som arbetar strategiskt tillsammans med olika forskningsorganisationer för att utveckla nya produkter. Ett bra exempel på när forskning, utveckling och design går hand i hand!

  Foto: Caroline Lundén-Welden/SVID

  Den textila utbildningen har funnits i Borås sedan 1866 och på Textilhögskolan finns idag utbildningar och forskning inom design, teknik och Business Management. Textilhögskolan har en unik kombination av olika kompetenser inom hela textilområdet, alltifrån hantverk och design till teknik, produktion, ekonomi och marknadsföring.

  Här finns dessutom Smart Textiles - ett centrum för innovation, utveckling, design och produktion av textila produkter. Smart Textiles ska stimulera och stödja forskning och skapa förutsättningar för samarbeten så att nya produkter och tjänster inom framtidens textilier kommer ut på marknaden.

   

  Textilhögskolan i Borås, exteriör. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Exteriören till Textilhögskolan, Algots gamla fabriker.

  Dagen inleddes med att Robin Edman, vd på SVID och Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan, hälsade alla välkomna.

  Sedan berättade Lars Hallnäs, professor och ansvarig forskare för design i Smart Textile, och Susanne, Nejderås, koordinator för företagssamverkan, om Smart Textiles.

  Jan Carlsson, projektledare för F3 (Fahion Function Futures) och Lisbeth Svengren Holm, professor i fashion och design management, berättade om Textilhögskolans nya stora forskningssatsning.

  Därefter guidade flera kunniga studenter oss i verkstäderna.

  Deltagare under Intressentföreningen för SVIDs temamöte om Smart Textiles. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Erik Bresky, prefekt, Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan.

  xxx, Textilhögskolan och Susanne Nejderås, Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Tina Gustavsson, forskningssekreterare och Susanne Nejderås, koordinator för företagssamverkan i Smart Textiles.

  Jan Carlsson, Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Jan Carlsson, projektledare för F3 (Fashion Function Futures) på Textilhögskolan. 

  Detalj av ljuddämpande textilier från utställning på Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Detalj av ljuddämpande textilier från utställning på Textilhögskolan.

  Mattias Tejne, GävleDala Designlab, Stiftelsen Teknikdalen. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Anita Rinnbäck, JM AB. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Anita Rinnbäck, JM AB och Mattias Tejne, GävleDala Designlab, Stiftelsen Teknikdalen

  Detalj från utställning på Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-WeldenDetalj från utställning på Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan t.v.: Från Linda Worbins avhandlingsarbete "Designing dynamic textile patterns". Detta exempel heter "Color and form changes due to external objects".Detalj från utställning på Textilhögskolan.

  Ovan t.h.: Detalj ur utställning.

  Ulla Johansson, Business & DesignLab vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och Lars Hallnäs, Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Ulla Johansson, Business & DesignLab vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och Lars Hallnäs, professor på Textilhögskolan.

  Textilhögskolan. Tyget ändrar färg vid värme. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Textilen ändrar färg vid värme. Från Linda Worbins avhandlingsarbete.

  Monica Andersson Skall, Kriminalvården Region Väst, Karoline Pettersson, Centek och Kaj Abbestam, SVID. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Monica Andersson Skall, Kriminalvården Region Väst, Karoline Pettersson, Centek och Kaj Abbestam, SVID

  Karin Stener, SVID och Linda von Essen-Sylvén, ELMIA AB. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Karin Stener, SVID och Linda von Essen-Sylvén, ELMIA AB

  Tore Brännlund, Regionalt Designcentrum Jämtland och Joel Svedlund, IDC West Sweden AB. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Tore Brännlund, Regionalt Designcentrum Jämtland och Joel Svedlund, IDC West Sweden AB

  Student på Textilhögskolan och Daniel Byström, Sveriges Designer. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Emelie, student på Textilhögskolan och Daniel Byström, Sveriges designer.

  Monica Andersson Skall, Kriminalvården Region Väst, och Sofia Pettersson, Innovation Team. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Monica Andersson Skall, Kriminalvården Region Väst, och Sofia Pettersson, Innovation Team 

  Tygskylt: Trikålab. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Till och med skyltarna på Textilhögskolan är textila.

  Maskin för stickning av tekniska material. Foto: Caroline Lundén-WeldenRundstickningsmaskin, Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Rundstickningsmaskin och en maskin som klarar av att sticka i metall. 

  Gisela Mattisson, SVID. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Gisela Mattisson, projektledare och ansvarig SVID Region Sydost.  

  Student i en av verkstäderna på Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

   Studenter på Textilhögskolan synar sömmarna. Foto: Caroline Lundén-Welden

   

  Student på Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-WeldenProvdocka. Foto: Caroline Lundén-Welden

   

  Stora trådrullar i olika färger. Foto: Caroline Lundén-WeldenHålkort. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Interiör i en av verkstäderna på Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Student vid sin väv, ´Textilhögskolan. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Trådrulle. Foto: Caroline Lundén-Welden

   Varp. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Dag Holmgren, Designprogrammet, Tekniska Högskolan i Jönköping, och Anne Flyboo, regionchef på SVID. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Dag Holmgren, Designprogrammet, Tekniska Högskolan i Jönköping, och Anne Flyboo, regionchef på SVID.

  Studiebesök på FOV Fabrics AB

  FOV Fabrics AB utvecklar och producerar airbags till bilindustrin, högkvalitativa vävar till beklädnadsindustrin och medicintekniska textilier. De arbetar strategiskt med att utveckla nya produkter tillsammans med bland annat Textilhögskolan och andra forskande högskolor och organisationer.

  Mats Lundgren, ägare och vd för FOV Fabrics och Fredrik Johansson, ägare och affärsutvecklare av FOV Fabrics. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Mats Lundgren, ägare och vd och Fredrik Johansson, ägare och affärsutvecklare, berättade om företaget. 

  Sedan fick vi en rundvandring i produktionsmiljön och fick se hela processen från varpning till tvätt och tork av textilierna.

  Lotta Jonson, ContinuaProduktionschef, FOV Fabrics. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Åsa Marcus, produktions- och kvalitetschef på FOV Fabrics, och Lotta Jonson, Continua  

  Interiör i produktionsmiljön hos FOV Fabrics. Tvätt av textilier. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Joel Svedlund, IDC West Sweden AB och Christer Eriksson, SVID. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Joel Svedlund, IDC West Sweden AB och Christer Eriksson, SVID, drar i det slitstarka tyget.

  Daniel Byström, Sveriges designer och Lars Eriksson, Designprogrammet, Tekniska Högskolan i Jönköping. Foto: Caroline Lundén-Welden

  Ovan: Daniel Byström, Sveriges designer och Lars Eriksson,  Designprogrammet, Tekniska Högskolan i Jönköping

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40