• 4/11 2009: Studiebesök med tema Design Management

  Vad är design management? Hur kan företag arbeta med design management? Den 4 november 2009 besökte Intressentföreningen för SVID Materia i Tranås och fick en inblick i vad ett konsekvent och professionellt design management-arbete innebär för ett företags utveckling. Vi fick också en presentation om forskningen idag. Som extra förmån fick varje medlemsföretag ta med två gäster till besöken.

  Från Luleå i Norr till Malmö i söder kom vi resande i lätt snöfall. Vi var 30 personer som samlades i Materias ljusa välkomnande hus i småländska Tranås denna mörka november dag. Materia. Foto: SVID/Caroline Lundén-Welden.

  Redan när vi svängde in på parkeringsplatsen mötte oss upplevelsen av hur sant det är att detaljerna ger helheten. Att veta vilken av de två entrédörrarna som man bör välja gör det lätt för besökaren. Den ena lyser rött och välkomnande till de 62 medarbetarna och den andra ger grönt ljus till oss besökare.

  Våra värdar Lars Bülow, VD, Materia Group och Kersti Sandin Bülow, designchef Materia Group gav oss ett konkret och mycket tydligt bevis på vad konsekvent Design management i praktiken innebär för lönsamhet och arbetsglädje.

  Lars BülowKersti Sandin Bülow

  På bilderna: t.v. Lars Bülow t.h. Kersti Sandin Bülow

  Lars och Kersti, som innan starten av Materia 1992 arbetat som arkitekter/industridesigner i eget konsultföretag, sålde Materia till Kinnarps år 2004. Företaget ingår i möbelkoncernen Materia Group, som idag består av designmöbelföretagen Materia i Tranås, Skandiform i Vinslöv och NC Möbler i Valdemarsvik. Alla fristående företag inom Kinnarps koncernen.

  Interiör hos Materia

  Ovan: Interiör från Materias kontor

  Jon Carlehed och Tobias Strålman, Asko Appliances AB, och Pernilla Döse, Döse Design.

  Ovan: Jon Carlehed och Tobias Strålman från Asko Appliances AB och Pernilla Döse, Döse Design.

  Förmiddagen inleddes med en rundvandring och visning av Materias imponerande hus och tillverkning. Byggnaden invigdes i september 2009. Att kliva in i en entré, som mer för tankarna till en teaterfoajé än en personalingång, när man som ”medarbetare” kommer till arbetet en snöig och mörk novemberdag, måste vara helt fantastiskt - kliva in på röda mattan och mötas av fågelkvitter!

  Personalingång hos Materie

  Alla medarbetare har samma ingång oavsett vilken funktion man har på företaget. Kersti är kreatören bakom såväl arbetsmiljön som bilden av Materia som möter omvärlden på mässor, och vid annan marknadskommunikation.

    

  Ovan t.v: Krister Jonsson, Materia. T.h.: Majvor Lantz, Materia 

  Ovan: t.v. Jonas Norell, Materia. T.h.:  Tomas Andersson, Materia

  '  TrådrullarMallar för tygernaSömmerska på Materia.

  Ovan: Annette Silius, Materia

   Lisbeth Svengren Holm, SVID, Siri Johansson, Myra Industriell Design och Daniel Byström, Sveriges Designer/Byström Design.

  Lisbeth Svengren Holm, SVID, Siri Johansson, Myra Industriell Design och Daniel Byström, Sveriges Designer/Byström Design.

  Kartonger med varor från MateriaMateria-skyltar

  Lars och Kersti presenterade företagets utveckling från det lilla familjeföretaget till att idag vara ett företag med en framträdande plats på marknaden. Det var framför allt steget att öka exporten som ett led i att utveckla Materia ytterligare, som blev det avgörande för Kersti och Lars att sälja företaget. Idag utvecklar Materia sina produkter tillsammans med några av inredningsbranschens främsta designer.

  Lisbeth Svengren Holm, som är ansvarig forskning och utbildning på SVID och Sveriges första doktor i Design management gav oss en kort föreläsning om hur Design management växt fram som område och vilka förgrundsgestalter under 1900-talet som i praktiken varit med om att utveckla näringslivet med Design management. Till denna föreläsning hade Lars även bjudit med Materias produktutvecklare och tekniker. 

  Anna-Maria Wahlqvist, Design i VästernorrlandMattias Tejne, GävleDala Designlab.

   

  Ovan t.v.: Anna-Maria Wahlqvist, Design i Västernorrland. T.h.: Mattias Tejne, GävleDala Designlab

  Siri Johansson, Myra Industriell Design

  Ovan t.v: Siri Johanson, Myra Industriell design T.h. Per Eriksson Pax, Norkay. . Tore Brännlund, Jämtlands läns landstingTomas Edman, Dotank

   

  Ovan t.v.: Tore Brännlund, Regionalt Designcentrum, Jämtlands läns landsting. T.h. Tomas Edman, Dotank

  Riitta Svenler och Annica Gunnarsson, Materia

  Ovan: Riitta Svenler och Annica Gunnarsson, Materia

  Lena Allheim, Centek och Robin Edman, SVIDJohan Sjöberg, Möbelriket

  Ovan t.v.: Lena Allheim, Centek, Robin Edman, SVID. T.h: Johan Sjöberg, MöbelriketGisela Mattisson - SVID, Carin Magg - Tranås Utbildningscentrum, Pernilla Dahlman - SVID, Daniel Byström - Sveriges Designer/Byström Design

  Från vänster: Gisela Mattisson - SVID, Carin Magg - Tranås Utbildningscentrum, Pernilla Dahlman - SVID, Daniel Byström - Sveriges Designer/Byström Design

  Vår dag på Materia avslutades med att Lars illustrerade företagets arbete med Design management i praktiken och Kersti berättade om sin designforskning på Göteborgs Universitet och hur Materia sedan 2006 varje år erbjuder en designstudent att utveckla och lansera en möbel tillsammans med Materia. Möten som är givande för såväl student i utbildning, som medarbetarna på Materia.

  Deltagande medlemmar i Intressentförening och personalen på SVID vill framföra vårt varma tack för det generösa bemötandet från alla medarbetarna och de intressanta timmarna då vi fick ta del av den kompetens som lett fram till ett framgångsrikt och ekonomiskt lönsamt företag.

  Vi på SVID ser dessa temadagar och företagsbesök som viktig utveckling, som vi från och med nu kallar för medarbetarutveckling – vi har lärt oss mycket av Materia och än mer när alla intryck har sjunkit in. Det är vår förhoppning att vi får träffa fler av medlemmarna och att även ni tar tillfället i akt och ser Intressentföreningens möten som företags- och medarbetarutveckling. Vi ses på kommande möten!

  Interiör med Materia-produkter.

  Mer om Materia

  Läs mer om Materia på www.materia.se

  Kommande aktiviteter för Intressentföreningen

  Se alla planerade kommande aktiviteter

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40