• 3/6 2010: Studiebesök med tema utbildning, innovation och tjänster

  Studiebesöket i Umeå med tema utbildning, innovation och tjänster ägde rum på Designhögskolan den 3 juni 2010.

  (Foto: Marielle Lindberg, Design Västerbotten.)

  Vårt möte i Umeå hade vi planerat, så att vi kunde delta i examensaktiviteterna för Designhögskolan. Förutom intressanta programpunkter gavs också tillfälle att knyta både nya och gamla kontakter, eftersom examensdagarna innebär en aktiv mötesplats för både tidigare studenter, handledare och andra intresserade.

  Peter Sandström, biträdande projektledare för Design Västerbotten, berättade om verksamheten. Projektkontoret, som har tre medarbetare, är placerat på Designhögskolan. Projektägare är ALMI Företagspartner Nord. Företagen i länet erbjuds bl.a. rådgivning, behovsanalyser och föreläsningar. Ett utvecklingsprogram för näringslivet har startat och vi fick möjlighet att delta i en nätverksträff under eftermiddagen.

  Under sommaren pågår bland annat ett Sommardesignkontor i Skellefteå i samverkan med SVID.

  Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan gjorde en presentation av skolan och Konstnärligt Campus.

  Designhögskolan startade verksamheten i september 1989 och har rankats som en av de absolut bästa i världen av affärstidningen Business Week. Studenterna kommer från jordens alla hörn, i år är de från 29 olika länder. 95% får arbete som industridesigner inom sex månader både i Sverige och internationellt.
  Läs mer om Umeå Universitet på www.dh.umu.se.

  Han berättade och visade bilder på det nya konstnärliga campus, som är under uppbyggnad, där Arkitekturhögskolan, Bildmuseet, Designhögskolan, Konsthögskolan och HUMlab-X utgör kärnverksam-heterna.

  Ovan: Tapio visar verkstaden.

  Vi fick också en rundvandring i Designhögskolan och avslutade rundvandringen med att se examensutställningen ”UID Design Talks”.

   

  På bilden: Examensarbete av Anna-Karin Bergkvist.

  Ovan: Examensarbete av Jason Battersby.

  Ovan: Examensarbete av Jesper Nilsson

  Ovan: Examensarbete av Julia Stuxgren.

  Ovan: Exeamensarbete av Klaud Wasiak

  Ovan: Examensarbete av Nilas Pleje

  Ovan t.v.: Examensarbete av Richard Stark. T.h.: Anne Flyboo, SVID, Bengt Palmgren, rektor vid Umeå universitet, Hjördis Nilsson Gråberg, SVID.

  Vid lunchen tillslöt ett av Intressentföreningens medlemsföretags hela ledningsgrupp, Thermotech i Sollefteå. Det känns både roligt och bra att medlemsföretagen ser SVIDs aktiviter, som en möjlighet för fler medarbetare att bli mer insatt i designområdet och öka sitt nätverk.

  Därefter deltog vi i en inspirerande presentation på temat Innovation! Alex Padwa är grundare av Padwa Design från Israel och ansvarig för avdelningen Industridesign vid Shenkar Collage of Engineering and Design i Israel.

  Presentationen inleddes av Anna Valtonen, rektor Designhögskolan i Umeå.

  Dagen avslutades för vår del med att vi fick delta i Design Västerbottens företagarnätverkets möte. Christina Friberg, projektledare berättade om framtidens utvecklingsmöjligheter i Västerbotten och Elin Koltherjahn, industridesigner vid Struktur Design AB berättade om hur en industridesigner arbetar med tjänsteutveckling.

  Ett varmt tack till Peter Sandström och Marielle Lindberg, Design Västerbotten för att ni tog så väl hand om oss.

  Nästa temamöte i oktober

  Nästa temamöte blir i Borås med tema Smart Textile den 7 oktober – Vi ses väl då?

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40