• Trapholt Design och Art Museum, Kolding

  Kommunaldirektør Rikke Vestergaard

  Designchef Ulrik Jungersen

  Syddansk Universitet i Kolding

  Syddansk Universitet i Kolding

  Interiör från universitetet.

  Syddansk Universitet i Kolding

  Interiör från universitetet.

  Koldinghus, Kolding

  Koldinghus, Kolding

  Previous Next
  Dela sida

  22-23/10 2015: Studieresa till Kolding

  SVID i samarbete med Intressentföreningen för SVID arrangerar en studieresa till Kolding i Danmark, där vi får lära oss om hur Kolding framgångsrikt arbetar med att få design att genomsyra all verksamhet i kommunen från näringsliv till offentlig sektor. Välkommen att följa med!

  Det finns många goda exempel på platser som har utvecklats och blivit mer attraktiva genom design. En av de mest framgångsrika är Kolding i Danmark, där man har beslutat att arbeta med visionen "Vi designar för livet". Det innebär att design ska genomsyra all kommunal verksamhet, till exempel sophämtning, barnomsorg och äldreomsorg. I Kolding finns också en designinkubator, House of Design, som har till syfte att hitta nya tankesätt som gör näringslivet mer effektivt.

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40