• 16/2 2016: Frukostseminarium: Design & Business: Innovationer i värdesystem

  Den 16 februari 2016 höll Intressentföreningen för SVID och SVID ett frukostseminarium om innovationer i värdesystem.

  Vi har lämnat de slutna innovationsmiljöerna bakom oss. Idag sker innovationer i allt större grad i nätverk, som involverar medarbetare, kunder och andra intressenter. Ofta kallar vi detta för "open innovation". Fördelarna är uppenbara men utmaningarna är stora.

  Vid frukostseminariet beskrevs en process för innovation i värdenätverk som idag prövas av Trafikverket och deras kunder.

  Frukostseminariet hölls hos WSP i Stockholm-Globen och var välbesökt med en aktiv och intresserad publik.

  Värdar var är SVID, Intressentföreningen för SVID och WSP Analys & Strategi.

  Dela sida

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40