Om Sommardesignkontoret

När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultaten slående! En utvärdering visar att så många som åttio procent av tidigare års uppdragsgivare har valt gå vidare med designidéerna.

Totalt har fler än 600 studenter och nästan 700 uppdragsgivare mötts genom olika idéfokuserade designprojekt under de senaste tio åren.

Uppdragsgivare och studenter möts i kreativa miljöer.

SVID har sedan 2001 varit huvudman för Sommardesignkontor runt om i Sverige.

Ett Sommardesignkontor består av fyra till åtta studenter från olika högskolor och universitet, främst från Sverige. Ofta är det en kombination av studenter inom design, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, ekonomi och olika ingenjörsutbildningar. Kravet för deltagande är att de har läst minst fem poäng design.

Det finns ett tydligt regionalt fokus och flertalet uppdragsgivare är lokala små och medelstora företag. Uppdragen kan vara kommuninriktade och till exempel handla om hur ortens attraktionskraft ska förstärkas. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Varje kontor har en lokal projektledare och en erfaren designer som handledare. Arbetet pågår under sju sommarveckor. Lönen är 23 000 kronor och gratis boende. Varje Sommardesignkontor avslutas med en öppen presentation dit näringslivet, allmänheten och pressen inbjuds.

Design är att arbeta över gränser

Samarbeten, utbyten och kunskapsöverföring för utvecklingen framåt. Företag, kommuner och organisationer behöver få insikt i vad designkompetens är och kan tillföra. Samtidigt behöver designstudenterna komma i kontakt med den verklighet de ska arbeta i, för att bli kunniga, kompetenta och medvetna framtida designer.

Design är kreativitet

Sommardesignkontoret innebär en möjlighet för samverkan mellan företag och kommuner. På så sätt skapas bättre förutsättningar för kreativitet. Målet är att ge kvalificerad yrkespraktik till högskolestudenter, och att ge deltagande företag, kommuner och organisationer ökad insikt om designens bredd och betydelse som utvecklingsverktyg. Under åren har ett antal Sommardesignkontor haft olikan teman, som till exempel Design för alla och Byggsektorn. Framöver kan det bli fl er tematiska kontor och både fler utländska studenter och uppdragsgivare.

 

"Studenternas ambition, glädje och idérikedom smittar av sig på företagen." (lokal projektledare)

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40