Dela sida

Värnamo 2013

Tema: Destination med uppdrag bland annat att utveckla in och utfarter, skapa attraktiva utemiljöer och framtidens designutbildningar. Sommardesignkontoret 2013 bestod av blandade kompetenser från olika designutbildningar och olika länder. 

Projektet började att bara mest handla om infarterna till Värnamo och hur dessa kan påverka människor att åka in till Värnamo. Under projektets gång har det blivit tydligare att för att kunna få människor att lägga märke till Värnamo och vilja återvända måste staden förmedla en enhetlig bild av staden utåt som bygger på autensitet, från dagens, eller framtidens Värnamo. När man vet detta och alla arbetar mot samma mål, kan detta gestaltas på olika sätt runt om i hela staden och längs infarterna.

Vårt huvudmål är att skapa attraktion och nyfikenhet för Värnamo. Långsiktigt mål är att få människor att se Värnamo som potentielt ställe att bosätta sig på och få invånarna att känna en stark tillhörighet. Att besökare kommer komma ihåg Värnamo. 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40