Olof Palmes torg idag

Uppdraget var att ge nya idéer och förslag på hur torget ska utformas.

Konceptutveckling

En skalmodell av det nya konceptet för torget.

Koncept och visualisering

Studenternas förslag var att göra torget till ett vardagsrum med plats för möten och samtal.

Koncept och visualisering

Böljande former leder besökaren genom en mer naturlig vandring över torget.

Previous Next

Utveckling av Olof Palmes torg

Sommardesignkontoret fick i uppdrag att ge nya idéer och förslag på hur Olof Palmes torg i Sundsvall skulle utformas. Resultatet blev ett koncept för torget som ett vardagsrum med plats för möten och samtal.

Sundsvalls stad är inne i en expansiv period. Ledstjärnan för Sundsvalls utveckling är "Stadsvision Sundsvall", som är ett omfattande program för hur Sundsvall ska utvecklas fram till år 2037.

Uppdrag

Sommardesignkontoret fick i uppdrag att ge nya idéer och förslag på hur Olof Palmes torg ska utformas. Olof Palmes torg ligger i centrala Sundsvall och är en del av Stenstaden. Förslagen skulle hålla sig inom programmet för "Stadsvision Sundsvall".

Specifika önskemål var att utforma torget i harmoni med Stenstadens uttryck och material, samt koppla samman Storgatan som löper genom torget i öst-västlig riktning. Att förstärka kopplingen till Selångersån var också önskvärt.

Lösning

Olof Palmes torg är platsen för möten och samtal, med andra ord Stenstans vardagsrum. Det mjukas upp och görs mer inbjudande genom böljande, slingrande former som leder besökaren genom en mer naturlig vandring över torget.

De olika funktionsytorna erbjuder flera olika typer av vistelse, att sitta i centrum och bli sedd och se eller vistas i bakgrunden mer avslappnat och njuta av torglivet som passerar förbi.

Dela sida

Sagt om projektet

"Trevligt med vardagsrumsidén och att ta in lokala konstnärer, detta blir ett mer gästvänligt torg. Bullerdämpningen är en så viktigt del, det borde vi få med på en gång. Ni har tänkt brett, både konstruktion, mysfaktor och detaljer."

Sundsvalls kommun

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40