Utveckla nackstöd till permobiler

Det standardnackstöd som levereras med Permobils rullstolar idag uppfyller varken kundernas eller företagets behov och krav.

- Vi har fått bra inspiration att gå vidare med. Nu har vi en chans att göra ett bra nackstöd med nya idéer, säger uppdragsgivaren på Permobil efter att ha fått Sommardesignkontorets lösning på problemet.

Det standardnackstöd som levereras med Permobils rullstolar idag uppfyller varken kundernas eller företagets behov och krav.

Problemet med dagens standardnackstöd ligger i att brukarens överrygg vid bakåtlutning kommer i kontakt med ryggstödet så att en oönskad vinkel uppstår i nacken. Nackstödet som justerats till en bekväm position vid sittande är i detta läge för långt upp/fram så att brukarens haka skjuts fram.

Det ger heller inte ett tillräckligt bra stöd i sidled. Dagens nackstöd väger dessutom så mycket som 625 gram vilket är ofördelaktigt bland annat ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Uppdrag

Sommardesignkontorets uppgift var att ta fram koncept på ett nytt standardnackstöd för samtliga Permobils målgrupper som erbjuder fullgott stöd för nacken utan att vara begränsande.

Nackstödet skulle avlasta nacke och huvud och ge ett inbjudande intryck utan stigmatise¬rande element. Antalet ingående komponenter bör hållas till ett minimum. Ett annat mål var att vikten skulle halveras jämfört med det nuvarande nackstödet.

Lösning

Fyra huvudsakliga konceptuella lösningar togs fram utifrån kriterier såsom optimala solida nackstödsformer, ledade nackstöd samt en lösning där nackstödet har en rörlig del som följer huvudets glidning för att sedan fjädras tillbaka. Modeller byggdes upp enligt tre tekniska principer: hängmatta, H-form samt en "shapeshifter".

Dela sida

Sagt om projektet

"Vi har fått bra inspiration att gå vidare med. Nu har vi en chans att göra ett bra nackstöd med nya idéer."

Permobil AB

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40