Lekutrustning till förskolor

Hemsö Fastigheter AB äger och förvaltar bland annat skolor, förskolor och sjukhem. Problematiken idag är de säkerhetsrisker som lösa och statiska föremål kan orsaka: brädor, bildäck, pinnar, lastpallar, kabelvindor etc. som ligger kvar utomhus efter arbetstid då förskolepersonalen slutar för dagen.

Händer det en olycka på platsen och lekutrustningen är involverad så tillfaller ansvaret fastighetsägaren. Det har därför under projektets gång även varit av vikt att överbrygga detta säkerhetsansvar mellan förskolepersonal och fastighetsbolaget.

Uppdrag

Sommardesignkontorets uppdrag var att ta fram en kreativ, säker och standardiserad lekutrustning att användas på Hemsös förskolor. Målet med projektet var att ta fram ett antal förslag eller "byggelement" som uppfyller de pedagogiska behoven och bidrar till kreativ lek.

Lösning

Slutkonceptet utvecklades till en konstruktion med fyra stockar och en mast i mitten. Variationsrikedom och utmaning är en avgörande del och därför ska förskolepersonal kunna byta ut och fästa "moduler" efter behov. De löstagbara modulerna plockas sedan in efter dagtid i enlighet med säkerhetsnormerna.

Kapade stockar kan kombineras på olika sätt och ingå i flera aktiviteter. Möjligheterna är många – de kan exempelvis målas eller placeras ut som en stig. Rör kan monteras på en träställning med tillhörande klubbor och med varierande vattennivå och rörlängd skapas olika toner där barnen kan utforska instrumentets möjligheter.

Dela sida

Sagt om projektet

"Såg det som ett omöjligt uppdrag. Bra lösning med många möjligheter. Toppen – massor av utmaningar. Organiserat med in och utplockning, bra process."

Hemsö Fastigheter AB

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40