Informationssystem på Sundsvalls sjuhus

Sundsvalls sjukhus byggdes under början av 1970-talet och invigdes 1975. Den skyltning som utfördes under byggnationen av sjukhuset är den som finns kvar än i dag. Under den tid som har gått har sjukhuset delvis byggts om, verksamheter har flyttats och organisationen har förändrats.

Efter bästa förmåga har skyltningen och hänvisningen justerats i samband med de förändringar som genomförts.

Uppdrag

Sommardesignkontorets uppdrag var att föreslå ett modernt, flexibelt och tillgängligt kommunikationssystem för Sundsvalls sjukhus. En viktig utgångspunkt var att sätta sig in i besökarens sätt att tänka och söka information för att hitta rätt.

Lösning

Ett nytt kostnadseffektivt skyltsystem baserat på fyra färger varav tre redan användes i sjukhusets inredning. Färgerna har tillräcklig kontrast för att även uppfattas av personer med synnedsättning. Skyltsystemet består av en översiktskarta, färdskyltar samt flikar. Detta koncept minskar belastningen på centralreceptionen och ger besökaren ständig indikation på var denne befinner sig.

Dela sida

Sagt om projektet

"Det har varit mycket värdefullt att studenterna så grundligt analyserat det nuvarande skyltsystemet. Vi har fått en större insikt om problemen i att hitta rätt för patienter genom de patientresor som gjorts. Det är nyttigt att få ett utanför och in perspektiv på sin verksamhet."

Sundsvalls sjukhus

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40