Engångsbäddskydd med sensor

Idag lider 500 000 svenskar av inkontinens, och ungefär 5-10% av alla svenska sjuåringar är sängvätare. Sommardesignkontoret uppdrag var att hjälpa Sensible Solutions AB att designa en koppling mellan sänglakan och en sensor som larmar när det utsätts för vätska.

Sensible Solutions AB är ett Sundsvallsföretag som grundades 2005. De har utvecklat en teknik där ett koltryck trycks på papper eller plast, när detta utsätts för vätska sluts kretsen och en sensor som sitter fast på lakanet larmar. Företagets vision är att använda denna teknik inom områdena: enures (privat bruk) och inkontinens (sjukvård).

I dagsläget lider 500 000 svenskar av inkontinens, dvs svårigheter att kontrollera urinen. Det är fler kvinnor som drabbas, då 1/10 kvinnor lider av dessa problem. När problemen kommer uppåt i åldrarna är det ofta kopplat till andra sjukdomar som slaganfall och demens.

Enures, även kallat sängvätning, inträffar nattetid hos yngre barn. Mellan 5–10% av svenska sjuåringar är sängvätare.

Uppdrag

Uppdraget gick ut på att designa kopplingen mellan sänglakanet och sensorn. Funktion, form och uttryck är viktiga bitar som måste samspela för att skapa en användarvänlig produkt. Detta uppdrag riktade sig i huvudsak mot äldreomsorg och geriatrisk vård men konceptet lämpar sig även för privat bruk (enures).

Lösning

Slutkonceptet heter SenseSoft och inspirationen till produktens funktion kommer från en påsklämma. SenseSoft utmärks av stora rena ytor för att bland annat underlätta rengöring.

SenseSoft fästes i det kolbaserade sängskyddet. Dioderna lyser i blått när den är aktiverad och befinner sig i standby läge. Vid larm lyser ett konstant rött ljus.

Dela sida

Sagt om projektet

"Studenterna har gjort en mycket grundlig research som vi kommer att ha en stor nytta av i framtida utveckling av produkten SenseSoft."

Sensible Solutions AB

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40