Stöd till anhöriga till personer med missbruksproblematik

Alkohol- och drogmissbruk är ett utbrett problem i Sverige och orsakar varje år stora kostnader för samhället men också privata kriser och tragedier för familjer, vänner och partners.

Fokus på stöd- och hjälpinsatser ligger oftast på missbrukaren i sig och utbudet av stöd till anhöriga är relativt litet. En anhörig lider ofta väldigt hårt när någon närstående fastnar i ett missbruk och ytterligare stöd som primärt riktar sig till den anhöriga behövs.

Intervjuer med experter på området och personer som varit anhöriga visade att en enkel och tydlig internetbaserad produkt efterfrågas.

Vårt utarbetade koncept går ut på en hemsida som utstrålar tolerans och vänligt bemötande med både informativa delar och funktioner som underlättar för samtal och utbyte av erfarenheter. Förutom det ska hemsidan även innehålla en lättorienterad samlingsplats för hjälpinstanser sorterade efter geografisk belägenhet.

En anhörig som får bra stöd blir starkare, mer självsäker och kan på så sätt hantera situationen bättre vilket ökar chanserna för att situationen slutar bra. Det finns i dagsläget ytterst få liknande produkter på marknaden och därav är behovet akut och utrymmet att försöka fylla är stort.

Hemsidan synliggörs genom två kampanjförslag varav en talar till den anhöriga med ett direkt budskap och den andra är mer bildlig med en kryptiskt men igenkännande innebörd. Genom att satsa på vårt koncept rörande en hemsida, med tillhörande kampanjer som synliggör den, kan det inom en inte alltför avlägsen framtiden skapas en produkt som kommer vara till stor hjälp för många anhöriga.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40