Kvalitetsregister Visualisering

Kvalitetsregister är verktyg för verksamhetsutveckling inom vården. Det bygger på statistik om problem/diagnos, behandling, och resultat för olika diagnoser. Syftet med det här projektet var att öka användningen av kvalitetsregister genom att hitta koncept för nya sätt att presentera data som gör registren enklare, roligare och nyttigare för målgrupperna.

 

Utformning av rapporter

Det första resultatet handlar om själva rapporterna som vi föreslår en nu design på. De nya förslagen har tydliga rubriknivåer, roligare färger och större diagram. De är även interaktiva för att göra tolkningen av data mer rolig och effektiv.

Jämförelser

Utöver själva rapporterna föreslår vi att jämförelser kan göras i själva rapporterna. Det går då snabbare att göra jämförelser och blir mer inuitivt då användaren inte behöver gå fram och tillbaka mellan rapporter för att göra det.

Vår klinik

Det är en funktion som inte finns i dagsläget. En kliniksida är tänkt att kunna användas av alla, även de vårdgivare som inte har ett stort statistikintresse. Där kan en superanvändare lägga upp relevanta grafer som uppdateras i realtid så att alla vårdgivare på kliniken håller sig uppdaterade på det aktuella ämnet.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40