Vårdcentralen Centrum, Laholm

Vårdcentralen Centrum står inför hård konkurrens från privata aktörer. En strategi för att möta detta är att omorganisera verksamheten från att bara ha tidsbokade patientbesök till att ha både tidsbokad verksamhet och en dropin-mottagning. Sommardesignkontorets uppdrag var att anpassa vårdcentralens lokaler till den nya organisationen.

Studenterna genomförde både interna och externa analyser, och identifierade ombyggnationens begränsningar. 

Under de interna analyserna identifierades fördelar med den befintliga verksamheten, så som en
trevlig atmosfär i väntrummen, och flaskhalsar, så som uppdelning mellan distrikssköterskor och läkare och övrig personal, vilket förhindrar kunskapsöverföring.

De externa analyserna visade att invånare i Laholm värderar personligt bemötande och intresse från vårdpersonalen högt, och att detta är nyckelfaktorer när de väljer vårdcentral.
Konceptutvecklingen var en iterativ process där tre konceptspår först togs fram. Ett av dessa utvecklades vidare i samverkan med vårdcentralens ledning och personal.

Det slutgiltiga resultatet innefattade en ritning på hur ombyggnationer bör göras så att dropin-patienter separeras från patienter med tidsbokade besök, och även förslag på inredning för dropin-väntrummet togs fram.

Dela sida

Sagt om projektet

- I arbetet med Sommardesignkontoret har "att tänka utanför boxen" fått en ytterligare dimension. Genom att släppa in kunskap och kreativitet som inte har med vård att göra fick vi kraft i vårt projekt att lyfta på stenar som annars fått ligga kvar.

Maie Paulsson, Vårdcentralen Centrum, Laholm

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40