Modell och skiss från uppdraget för Laholms stadspark.

Utomhuscenen i Laholms stadspark

Laholms kommun har en ny stadspark som strävar till att stimulera våra sinnen med dofter, färger och ljud. I parken står en gammal scen som inte längre är i skick. Sommardesignkontorets uppdrag var att ta fram ett konceptuellt förslag på en scenbyggnad och tillhörande åskådarplatser.

Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en scenbyggnad och tillhörande åskådarplatser. Tillsammans ska scenen och åskådarplatserna utgöra en helhet som kompletterar parkens uttryck idag.

Projektets fokus var att ta fram ett koncept som underlättar för spontan användning av såväl scen som åskådarplatser. Genom att konstruera scenen så att akustiken kan fungera även utan elektronisk förstärkning kan framträdande äga rum utan förbokning och administration. Genom att sittplatser varieras i utformningen kan området användas för picknick eller rekreation även då scenen inte används.

Projektet utgick från analyser av parken och dess formspråk samt de känslor som parken uttrycker. Genom att arbeta med akustiska principer, strukturidéer och tillgänglighetsanpassning växte det fram en form och ett uttryck på scenen.

Dela sida

Sagt om projektet

- Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Sommardesignkontoret och de studenter som hjälpte oss ta fram ett mycket spännande förslag på en ny scen i Laholms Stadspark. Superlativen har haglat när vi presenterat förslaget för medarbetare, kollegor och media!

Ulf Mattsson, Utvecklingschef, Laholms kommun

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40