Mötesplats Mölle

Uppdraget

Vision “Mötesplats Mölle” är en förstudie av Falkenbergs Socialförvaltning tillsammans med Falkenbergsbostadstäder AB (FABO) med syfte att undersöka möjligheten att skapa en social mötesplats. FABO har ambitiösa planer kring “Mötesplats Mölle”.

Projektet har involverat ett antal aktörer, bland annat FABO själva, invånare i Falkenberg, olika organisationer relaterade till målgruppen och konsultföretag.

Målet är att skapa en attraktiv mötesplats i centrala Falkenberg för målgruppen äldre. Det finns flera goda exempel på liknande mötesplatser som är mycket välfungerande och omtyckta, bland annat Alla hjärtans hus i Halmstad.

FABO har gjort ett gediget arbete med förstudien kring mötesplatsen. Man har på ett professionellt sätt involverat brukare för att på bästa sätt komma fram till vilken typ av aktiviteter som den nya mötesplatsen bör innehålla.

Utifrån förstudiematerialet har FABO anlitat White arkitekter för att arbeta vidare med hur aktivitetshuset skulle kunna gestaltas. Sommardesignkontorets uppdrag har varit att ge en ny tolkning av möjligheterna att skapa ett attraktivt aktivitetscenter i Falkenberg.

Uppdraget har därmed liknat formen av ett parallellt uppdrag där Sommardesignkontoret och White arkitekter har arbetat fram var sitt förslag.

Viktigt att påpeka är att det inte har varit någon konkurrenssituation mellan White och Sommardesignkontoret. Målet har varit att skapa två alternativa förslag där idéer kan utbytas för att Mötesplats Mölle ska bli ett så lyckat projekt som möjligt.

Konceptförslag

Vårt slutgiltiga konceptförslag har försökt ta hänsyn till alla de synpunkter som kommit upp under konceptutvecklingsfasen. Samtidigt känner vi att förslaget tydligt representerar de idéer och tankar som kom fram under analysen. Till höger kan man se hur det slutgiltiga förslaget ser ut.

Förslaget är likt konceptförslag 1 med en del element hämtade från konceptförslag 2.

Förslaget karaktäriseras av graderingen av aktivitet vilken vi arbetade med i konceptförslag 1. Detta innebär att de mer aktiva och sociala delarna av byggnaden finns runt entrén. De mest stillsamma delarna finner man i den västra delen av matsalstillbyggnaden, där bibliotek och filmrum är placerat.

Källarplan utnyttjas för mötesplatsen i en del av byggnaden där en enklare hiss installeras. Den befintliga trappan används och utgör det primära sättet för besökarna på mötesplatsen att ta sig ner till källarplan.

Entrén manifesterar sig tydligt mot staden och dess invånare, vi tänker oss att man kapar muren framför gymnastiksalen i linje med rampen och på så vis skapar ”en gata” upp till aktivitetshuset.

Gymnastiksalen är möjlig att hyra ut tillsammans med kök utan att hyresgästerna behöver få tillgång till resten av mötesplatsen, vilket vi ser som en viktig kvalitet.

Sammanfattning

Vi anser att man exteriört bör lägga fokus på entrésituationen och att ta tillvara på möjligheterna den ger när det gäller att annonsera mötesplatsen mot staden. Fasaderna i söderläge ger goda möjligheter för fina sittplatser och planteringar.

Entrén utgörs av en träkub insatt i en glasvägg. På så vis ger man entrén en tydlig riktning och undviker känslan av att entrén endast liknar en förbindelselänk mellan gymnastiksalen och skolbyggnaden.

Hur interiören behandlas kommer påverka mötesplatsen mycket. Vi anser att man bör se interiören som ett ramverk vilket kommer påverka vilka aktiviteter mötesplatsen kan innehålla. Materialval, möblering och ljussättning sätter stämningen för rummen och påverkar därmed vilka aktiviteter besökare har lust att utföra där.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40