Sommardesignkontorets konceptförslag för Fiberfloat.

Hälsosammare ljud för små öron

Vår hörsel är ständigt påslagen, vi omges dygnet runt av ljud av olika slag och tystnad har idag blivit en bristvara. En speciellt utsatt miljö är förskolor, både för barn och lärare. Deras arbetsmiljö kan dock förbättras med hjälp av ljudabsorbenter. Sommardesignkontorets uppdrag var att ta fram en ny typ av ljudabsorbent för förskolemiljöer.

Fiberfloat startades 2007 och tillverkar ljudabsorbenter för olika miljöer. De har ett nära samarbete med företaget Akustikmiljö för den akustiska biiten.

Tillsammans hjälper de arkitekter, designer, fastighetsförvaltare och studiotekniker att få ljudabsorbenter som passar just deras lokaler och behov. De absorbenter som Fiberfloat tillverkar idag är i huvudsak olika skärmar för olika miljöer.

Sommardesignkontoret fick i uppdrag av Fiberfloat att ta fram en ny typ av ljudabsorbent för att reducera ljudmiljön i förskolemiljöer. Ljudabsorbenten skulle gå att bygga ihop med flera delar som inte behövde vara lika varandra. Absorbenten skulle vara anpassad både för förskolemiljö och barns lek.

Konceptförslag

Resultatet blev en absorbent som passar för olika typer av lek, där varje del skapar ett eget rum.

Modellen är en blandning av två olika tjocklekar på ECOSund och i två olika storlekar. Absorbenten kommer i delar och kan sedan monteras i olika former. För att undvika risken för att absorbenten plockas undan och inte används, kommer den att vara fastmonterad. Detta minskar också skaderisk och vipprisk.

Absorbentens utformning gör att den passar de olika typerna av lek, marklek, sittande lek och stående lek. Det skapar olika lekytor med hjälp av den vridna formen och de olika höjderna, något som också gör att barnen inte störs av varandras lek.

Dela sida

Sagt om projektet

- Att på så kort sätta sig in i ett projekt, förstå problematiken och komma med så kreativa lösningar är en styrka som fler företag borde utnyttja.

Patric Gustafsson, Fiberfloat

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40