Clas Ohlson

Uppdraget var att göra för konsumenterna medvetna om att Clas Ohlson har ett brett sortiment av hjälpmedelsprodukter. Detta skulle göras genom att ta fram en ny säljlösning för det befintliga sortimentet, och att se över vad som bör ingå i denna produktkategori idag och i framtiden.

Sammanfattning av analys

Tre olika konceptspår utvärderades, en märkning, ett snabbspår där produkterna placeras nära kassan och en egen kategori i butiken.

Egen kategori valdes ut som det mest lovande konceptspåret och vidareutvecklades med underkategorisering och en informationsskylt.

Detta koncept testades i Clas Ohlsons butik i Flygstaden, Halmstad. Kategorin föreslås tills vidare kallas ”hjälpsam”. De främsta fördelarna med att ha sortimentet samlat under en egen kategori är att; det blir enkelt att hitta produkterna, kunderna slipper leta i hela butiken efter hjälpmedlen samt samexponeringseffekten. Man kan ”råka” hitta något man behöver men inte visste fanns.

Konceptförslag

Utifrån definitionen av vilka funktionsnedsättningar Clas Ohlson bör inrikta sig på utvecklades ”se”, ”höra” och ”gripa” som lämpliga underkategorier till huvudkategorin ”hjälpsam”.

Om sortimentet expanderas rekommenderas att addera ”förflyttning” eller liknande term som en fjärde underkategori. Fördelen med denna underkategorisering är att man kan höja den låga produktmedvetenheten för hjälpmedelsprodukter.

Om en person går till ”höra” för att köpa batterier till sin hörapparat kanske de lägger märke till att det finns dörrklockor med lampa istället för ljud och köper den produkten också. På så vis kan denna underkategorisering skapa merförsäljning.

Funktionsnedsatta har ofta flera olika funktionsnedsättningar. För informationsskylten och demoytan föreslogs ett helhetskoncept där underkategorierna som presenteras på informationsskylten matchas med produkten på demoytan. Underkategorierna kompletteras även med en lista på de tre mest populära hjälpmedlen under varje underkategori.

Konceptet illustreras på bilden där en klockradio med stora siffror riktade till personer med nedsatt syn har placerats under underkategorin ”se”. Med underkategorier och exempel på produkter under varje kategori blir hjälpmedelssortimentet mer lättöverskådligt och det blir enklare för kunden att hitta.

Att demonstrera en produkt under varje kategori gör att kundnyttan med hjälpmedlen blir mer konkret. Dessa tre fördelar innebär att hjälpmedelssortimentet blir mer självsäljande.

Dela sida

Sagt om projektet

- Vi på Clas Ohlson är mycket nöjda med det resultat som Sommardesignkontorets studenter lyckades åstadkomma på kort tid. Med energi, positiv lösningsorienterad attityd och en förmåga att snabbt sätta sig in i uppgiften har vi idag ett förslag på hur vi kan utveckla kundmötet i våra butiker.

Peter Jelkeby, Clas Ohlson

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40