Konceptförslag för Accesia: Webbplats och trycksaker.

Accesia

Sommardesignkontoret fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en grafisk profil, som skulle vara tillämpningsbar på såväl tryckt som video- och webbaserat material från Accesia.

Den grafiska profilen skulle levereras i form av en grafisk manual och förslag på hur den grafiska profilen ska användas på Accesias kurskatalog, säljbroschyr och produktblad.

Problemformulering

Hur ska en ny grafisk profil utformas så att den bidrar till att stärka Accessias identitet och en fortsatt utveckling av varumärket?

Rekommendationer

Sommardesignkontorets förslag på grafisk profil åt Accesia ger en klar bild av hur företaget skulle kunna utforma sitt grafiska material. Accesia rekommenderas att vidareutveckla den grafiska manualen i samråd med företagets reklambyrå för att förankra riktlinjerna.

Genom att involvera personer med kompetens inom grafisk design i förankringsprocessen ökar möjligheterna att nå en lyckad implementering av det nya grafiska formspråket.

Accesia bör sedan hålla sig till riktlinjerna och förändringar bör endast ske i samråd med expertis inom grafisk design.

Dela sida

Sagt om projektet

- Från hela Accesia AB tackar vi för ett professionellt samarbete och ett lyckat resultat. Vår nya grafiska profil är i full drift och kommer användas i vår marknadsföring. Både i tryck och hemsida. Ett mycket givande samarbete med mycket duktiga människor.

Lennart Andersson, Accesia AB

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40