Polisen

Ett polishus i behov av en uppryckning och kreativa studenter på Sommardesignkontoret i Fagersta/Norberg. Det mötet gav helt nya perspektiv på vad en polisstation skulle kunna vara – säkrare, tydligare och mer välkomnande.

Två poliser i en bil. Bild från projektrapporten från Sommardesignkontoret Fagersta/Norberg 2011.

Det bruna polishuset i Fagersta byggdes redan 1968. Under decennierna som har passerat sedan dess har polisens arbete förändrats, men huset har varit, så att säga, satt i sten. De små utrymmena och trånga korridorerna är inte längre optimala för den verksamhet som de är tänkta att inhysa.

– Om vi själva skulle försöka att förändra någonting så skulle vi troligtvis göra små ändringar lite här och där. Vi behövde nya ögon och någon som skulle kunna komma med lösningar utifrån våra förutsättningar, säger närpolischefen Eva Lindberg.

Med de funderingarna vände de sig till Sommardesignkontoret i Fagersta/Norberg. Sex studenter fick i uppdrag att skapa ett förslag på hur den bruna byggnaden skulle kunna bli en modernare och mer funktionell arbetsplats.

– Från början kändes det som att fokus låg på problemområden i lokalerna. Men under arbetets gång kom vi att titta mer på vad polisen är, vad den står för och vad yrket innebär, för att sedan integrera det i lokalen, förklarar Martina Boyton, en av studenterna och en av uppdragets två projektledare.

Hon berättar att det finns ett antal utmaningar med den gamla polisstationen. En av de största är säkerheten: poliserna har ingen egen zon i lokalerna och besökarna – oavsett ärende – samsas och samtalar sida vid sida. Samtidigt behövs platser för avkoppling och samvaro.

– Det är väldigt många olika behov som ska tillgodoses och vi försökte hitta en övergripande lösning. Men vi pratade mycket med polisen om våra idéer och vilka tankar de hade, förklarar Åsa Agerstam, student och uppdragets andra projektledare.

Idéerna som studenterna presenterade var nästan lika omfattande som uppgiften. De föreslog till exempel zoner med olika grad av öppenhet för allmänheten, fler avskilda platser, en mjukare färgsättning och en mer välkomnande och tydlig reception.

Förslag på nytt väntrum hos Polisen. Koncept: Sommardesignkontoret Fagersta/Norberg 2011.

Ovan: Förslag på nytt väntrum hos Polisen. Illustration och koncept: Sommardesignkontoret Fagersta/Norberg 2011.

Polisen i Fagersta har arbetat vidare utifrån studenternas förslag. De har beställt möbler till receptionen och gjort några mindre strukturella ombyggnationer för att skapa en bättre arbetsmiljö. De har dessutom äskat mer pengar för att kunna fortsätta renoveringsarbetet under nästa år. Nästa steg är att se över lunch- och fikarummet så att det finns plats och möjlighet för alla anställda att mötas. De planerar också att presentera förslaget för myndighetens strategiska ledning för att se om idéerna skulle kunna användas för att lyfta fler polishus i Sverige.

Eva Lindberg konstaterar:

– Vi har tagit till oss deras sätt att se på hur vi skulle kunna lösa problemen. Studenternas förslag har gett oss en tydlig bild av hur polishuset skulle kunna bli och det är verkligen en kick.

Text: Sara Wilk. Artikeln kommer från Design & Affärer 2012.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40