Fastighetsfönster Skandinavien AB

Det nystartade företaget Fastighetsfönster Skandinavien AB säljer och installerar fönster. De behövde hjälp med att få kunder och anlitade Sommardesignkontoret Fagersta/Norberg som skapade ett koncept för företagets identitet, image, varumärke och marknadsföring.

Konceptet 1-8. En man i t-shirt med siffran 2 på ryggen, fastighet med siffran 6, webbplats med siffran 1 och texten "Att byta fönster skall inte vara ett jävla strul".

Eftersom företaget var nytt, behövde de hjälp med att definiera vilken typ av företag de ska vara, vilka värden de ska stå för och vilken bild de vill ge potentiella kunder till sin verksamhet.

Genom en öppen dialog med ägarna och undersökningar skapade studenterna en identitet som baserades på tre värderingar, "på klientens termer "," funktionell enkelhet" och "banbrytande attityd".

Att byta fönster i en byggnad kan innebära en hel del krångel och detta är vad Fastighetsfönster Skandinavien AB skulle lova att undvika. Därför döpte studenterna den imagen som bygger på vad potentiella kunder ska uppleva, till ”Inget jävla strul”.

Projektgruppen döpte även om företaget och deras varumärke till ”1-8”. 1-8 symboliserar de de åtta steg som sker vid byte av fönster med Fastighetsfönster Skandinavien AB. Varumärket beskriver arbetsprocessen, företagets öppenhet och att de är ärliga, utan krångel och skiljer sig från konkurrenterna.

Varumärket är tänkt att visas genom att sätta ett stort nummer mellan ett och åtta som motsvarar det steg som pågår. Ett exempel på detta skulle vara att få nummer 1 på ett visitkort eller nummer 6 på lastbilen som transporterar material och verktyg till byggplatsen.

Sommardesignkontoret tog även fram flera idéer och koncept för marknadsföringen. Vissa var idéer om vilka intressanta kanaler man kan nå kunder genom, medan andra var mer kompletta marknadsföringskoncept.

Läs hela projektrapporten pdf, 2 Mb)

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40