Gruppbild på Sommardesignkontoret i Östersund
Dela sida

Östersund 2013

Tema: Destination med uppdrag att blland annat utveckla utemiljöer och skapa en mer attraktiv flygplats. Östersunds kommun är just nu i arbetet med utvecklingen av ett nytt Tillväxtprogram. Men för att klara av framtidens utmaningar krävs nya holistiska perspektiv på hur ett Tillväxtprogram kan stödja den lokala och regionala utvecklingen.

 


Det finns ett behov av att bredda perspektiven för att informera, inspirera och involvera fler aktörer. Detta kommer att ligga i fokus förutvecklingen av Tillväxtprogrammet 2014–2020. Syftet med projektet är att förbättra kommunikationen av Tillväxtprogrammet mellan kommunen och dess mottagare, både externt och internt.

Med en pedagogisk ansats ska budskapet förankras hos mottagaren och få dem att involvera sig i processen och utvecklingen av Tillväxtprogrammet. Programmet bör syfta till att engagera och inspirera dess mottagare, detta genom att skapa en samsyn och tillhörighet i kommunen. En större samverkan för att klara av den dynamiska omvandlingen av samhället är central för en fortsatt kvalitativ utveckling av Östersund.

Målet är att utforma ett koncept för att informera en bredare massa av aktörer, inspirera till ett ökat deltagande och medvetande om Tillväxtprogrammet och involvera Östersunds olika aktörer och intressenter i utvecklingen och implementeringen av Tillväxtprogrammet 2014–2020.

Arbetsprocessen

I vår designprocess har arbetet till stora delar karaktäriserats av parallella processer där vi samtidigt jobbat med utforskning och analys, idégenerering och konceptutveckling likt fyra helixar. Detta gör processen som beskrivs här nedan till en linjär förklaring på en icke-linjär arbetsprocess där det inte finns några tydliga gränser. Genom detta arbetssätt har vi snabbt kunnat anpassa vårat arbete efter den kunskap som utvecklades under projektets gång. Den relativt korta projekttiden har drivit oss att jobba snabbt och ta snabba beslut.

Arbetsprocessen har innefattat att vi hela tiden utvärderar de idéer och koncept vi tar fram medan vi arbetar. Processen kan liknas vid en agil systemutveckling där vi hela tiden har varit mottagliga för ny information och snabbt kunnat anpassa oss efter nya förutsättningar. Detta arbetssätt användes främst på grund av projektets stora omfattning, både vad gäller information, uppdrag och dess snäva tidsram.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40