Dela sida

Köping/Arboga 2014

Studenterna, som bestod av två landskapsarkitekter, en interaktionsdesigner, två industridesigner, en child culture designer och en ekonom med inriktning design, arbetade med två projekt under sju veckor.

- Det har varit helt fantastiskt att ha fått möjligheten att arbeta med Sommardesignkontoret 2014. Det har gett nya och fördjupade kunskaper kring designprocessen som innebär så mycket mer än färg och form och där människan och dess behov och önskningar står lika mycket i centrum, säger Camilla Nilsson, näringslivscef på Köping kommun.

Det ena uppdraget var att producera en modell för att omvandla en insustribyggnad i Köping kallad KMV, samt att  utveckla ett industriområde i Arboga som kallas Norra Ågatans industriområde. Modellerna som studenterna tagit fram är koncept på hur de kan utvecklas i framtiden.

Uppdragsgivare i årets sommardesignkontor var ViS, Västra Mälardalen i Samverkan som är en ekonomisk förening med kommunerna Arboga, Köping, och Kungsör som medlemmar. 

Nya möten och människan i fokus

Uppdraget i Köping gällde byggnaden som kallas KMV, en förkortning av Köpings mekaniska verkstad. Förkortning föreslogs bland annat att bytas ut och i stället ersättas med mat, kultur och nya möten. Studenterna har på olika sätt samlat in medborgare, företagare och intressenters behov och syn på hur KMV huset ska utvecklas. Det har bland annat resulterat i en byggnad som innehåller många olika funktioner. En del av dessa är konditorutbildning, butik för närodlat, eventlokal, skateboardpark med mera.

Uppdraget i Arboga omfattade ett helt industriområde som skulle utvecklas och tillgängliggöras. När de arbetade med utvecklingen av platsen användes ledorden, sammanfläta, synliggöra och att sätta människan i fokus. Presentationen inledes med en promenad i området som det ser ut idag. Genom olika bilder visades en miljö som är anpassad för bilar och som uppfattades som otrygg. Sedan gick vi samman promenad men denna gång fick se hur det skulle kunna se ut om studenternas koncept genomfördes. Denna gång visades gång- och cykelvägar, bostäder som tidigare inte funnits där, en skybar med utsikt över hela Arboga mm. I rapporten visar studenterna hur denna omvandling kan ske i olika etapper. 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40