Wiseweb

WiseWeb är ett företag som utvecklar system och webbaserade tjänster för både företag och privatpersoner. För WiseWebs räkning vill man skapa en tjänst som presenterar rabatterbjudanden i ett digitalt format.

Med detta menas att användarna (kunderna) kan leta upp rabatter och erbjudanden primärt bland de fysiska butikerna i närområdet och sekundärt bland online-butiker för att på så sätt hitta ett erbjudande som passar dem bäst. Tjänsten ska vara enkel och intuitiv att använda samt ta till vara på företagens och användarnas specifika behov. Sommardesignkontorets uppgift är att ta fram en konceptlösning på hur en sådan tjänst kan se ut samt ge en struktur över hur den skulle kunna fungera.

Uppdraget ska fokusera på att ge en bra överblick bland erbjudande från fysiska butiker i sitt närområde och ge användaren en möjlighet att styra tjänstens utformning.

Eftersom uppdragets karaktär krävde snävare ramar såskapades en kravspecifikation av WiseWeb:

  1. Enkel sökning
  2. Filtreringen av information
  3. Presentation av sökresultat i listform

Arbetsprocessen

Ett första steg i arbetsprocessen var att besöka WiseWeb och VD:n Fredrik Andersson för ett inledande möte angående hans visioner om tjänsten och värdet bland användarna. En kravspecifikation togs sedan fram som blev grunden till projektet. Inledningsvis genomfördes en SWOT-analys av projektet med fokus på att hitta styrkor, svagheter, möjligheter och hot med tjänsten. Dessutom genomfördes en omvärldsanalys överliknande tjänster ute på marknaden för att se vilka kvalitéer och inriktningar dessa valt att lyfta fram.

Personas togs fram för att fånga den större målgruppen och med hjälp av dessa arbetades därefter tre konceptidéer fram som bäst passade kravspecifikationen samt speglade användarnas behov. Efter delpresentationen på Luleå tekniska universitet togs en uppdaterad uppdragsbeskrivning fram där fokus lades på att skapa en tjänst som ska fungera för alla typer av fysiska butiker (både småföretag och större företagskedjor) i användarnas närhet. Att användarna skulle ha möjlighet att påverka tjänstens utformning efter deras specifika behov ansågs vara en viktig aspekt för tjänsten och utvecklades till det slutgiltiga konceptet.

Ett slutgiltigt konceptförslag togs fram där man fokuserade på layouten och funktionaliteten på webbsidan så att den skulle passa användarna samt ett förslag på hur webbsidan kunde se ut som färdig produkt.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40