Snickarbackens lägenhetshotell

Snickarbackens lägenhetshotell ligger i Pajala, med skogen runt knutarna och 15 minuters promenadavstånd till centrum. Ett större skogsområde med löparslingor (sommartid) och skidspår (vintertid) ligger i närområdet. Det finns ävenbadplatser i närheten vid Torneälven.

Hotellet erbjuderkonferens och boende samt frukost - och kvällsbuffé. Anläggningen rymmer 18 lägenheter bestående av 1, 2 och 3 rok. Snickarbacken har för avsikt att byta beteckning från lägenhetshotell till hotell, vilket innefattar en höjd standard och hotellkänsla i rummen. Uppdragsgivarens vision är att Snickarbacken ska vara ett hotell med en familjär prägel.

Sommardesignkontorets uppdrag är att höja upplevelsevärdet och öka hotellkänslan i rummen, med fokus på interiören i lägenheterna. Detta innefattar exempelvis smart inredning, belysning och nya planlösningar för ett flexibelt boende. En färgpalett samt en översikt till material, inredning och belysning till lägenheterna kommer att uppföras. Sommardesignkontoret kommer även göra en illustrationsplan över gården samt utemiljön vid entrén till receptionen i huvudbyggnaden.

Uppdraget utgår från att skapa en tydligare entré och en attraktiv gård med mötesplatser och lekmöjligheter för gäster på Snickarbacken. 

Arbtesprocessen

Arbetet började med ett platsbesök på Snickarbacken och en rundvandring i olika delar av anläggningen: konferensanläggningen, saunarelax-avdelningen, de tre lägenhetstyperna samt gården. Efter att fått höra Snickarbackens vision för ny utformning av lägenheterna formulerades en uppdragsbeskrivning som stämdes av med uppdragsgivaren. Vidare gjordes en SWOT-analys, där Snickarbackens styrkor,svagheter, möjligheter och ytte hot definerades. Det var även relevant att göra en utredning kring vad som kan definieras som ‘lägenhetshotell’ samt ‘hotell’ för att kunna arbeta fram olika konceptidéer kring planlösningar och interiör. Efter detta genomfördes brainstorming och undersökningar på flexibelinredning. För att förtydliga känslan och förståelsen för förslagen skapades moodboards med hjälp avinspirationsbilder. Gårdens användning idag och hur man möts vid entrén till Snickarbacken analyserades.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40