Kraja, platsen man längtar till

Kraja betyder på samiska “platsen man längtar till”, vilket man kan förstå med tanke på läget vid Hornavans skärgård. Kraja ligger intill Arjeplog och området består av ett hotell och en stugby, samt ett antal camping- och tältplatser.

I närområdet finns inom samma koncern Silverhatten hotell och Silverlodge och Kraja står för ett enklare typ av boende.

Kraja har öppet året runt, vintertid är anläggningen fullbokad av personer som arbetar inom biltestindustrin och sommartid rör det sig främst om turister såsom familjer samt fiske- ochfriluftsintresserade. Detta är grupper som uppdragsgivaren gärna skulle vilja se ökade i antal. I nuläget rör det sig främst om kortare vistelser av personer på genomresa. 

Sommardesignkontorets uppdrag är att ta fram ett förslag för en övergripande utformning över utemiljön på Kraja och undersöka nya funktioner på området. Fokus på uppdraget är att ta fram och stärka kvalitéer i anläggningens utemiljö för att skapa attraktiva platser för besökare, både under sommaren och vintern.

 

Arbetsprocesser

Arbetet inleddes med ett studiebesök på Kraja i Arjeplog där Sommardesignkontoret fick gå runt området och dokumentera anläggningen. Ett antal analyser genomfördes för att se olika aspekter av området och lära känna Kraja bättre. Detta inleddes med en lägesanalys för att se Kraja i relation till omgivningen, samt en SWOT-analys, för att hitta potential, kvalitér samt svagheter och yttre risker i anläggningen.

Efter en vidare idégenerering och skissande togs treövergripande konceptförslag fram. Dessa redovisades genom inspirationsbilder och konkreta förslag kopplade till en översiktsplan över Kraja. Grunden för dessa var att belysa de utvecklingsmöjligheter och kvalitéer som Sommardesignkontoret själva sett vid platsbesöket samt att stärka uppdragsgivarens vision för Kraja.

Vid ett möte med ansvarig på Kraja kom parterna överens om att ta fram en översiktlig plan för Krajas utemiljö och att arbetavidare med en mix av de olika konceptförslagen. Det avtalades även att Sommardesignkontoret skulle se över ett mer detaljerat fokusområde; området med de portabla stugorna och de stora asfaltsytorna. Sommardesignkontoret arbetade vidare med en översiktligplan där det fokuserades på att dela in området i mindre enheter avsedda för specifika målgrupper.

Tre typer avhuvudmålgrupper och karaktärer på stugbyarna togs fram. Dessutom uppfördes en plan för området vintertid, med fokus på belysning.Till rapporten och den avslutande presentationen redovisades perspektivbilder, planer och inspirationsbilder.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40