Skiss från projektrapporten för Arjeplogs höstmarknad.

Arjeplogs höstmarknad

Höstmarknaden i Arjeplog anordnas i början av oktober varje år och är ett populärt utflyktsmål för såväl norrmän som lokalinvånare. Marknaden erbjuder bland annat mat, hantverk och kläder. Samtidigt som höstmarknaden pågår den samiskakulturveckan, med konst, musik, sång, utställningar och kulturverkstäder.

Målet med detta projekt är att koppla ihop marknadens tvådelar, den traditionella framför kyrkan och den samiska vid Lugnetskolan. Vägen däremellan är en stig längs med vattnet, en vacker promenad. Kanske är den dock något undanskymd, särskilt om man inte i förväg känner till den. Fokus läggs på att få så många som möjligt att hitta hela vägen till marknadens samiska del. Sträckan ska vara en naturlig del av marknaden. Om promenaden utöver detta kan förvandlas från entransportsträcka till en upplevelse i sig är det en bonus. Det ideala vore om man dessutom fick en aha-upplevelse, och faktiskt lärde sig något nytt om sin omgivning och historia. Det är särskilt viktigt med en koppling till samisk kultur och samiska traditioner.

Arbetsprocessen

Projektet inleddes med ett besök i Arjeplog på Destination Arctic Circle AB:s kontor. Där berättade de om hur höstmarknaden ser ut idag, om dess utbud och besökare. Därefter gjordes en gåtur tillsammans från kyrkan via Silvermuseet till Lugnetskolan, längs med vattnet. Under promenaden fotograferades platser och utblickar. I en analysfas utvärderades styrkor och möjligheter.

Med hjälp av referensbilder diskuterades övergripande visioner för sträckan, och under denna fas bearbetades också frågeställningen i uppdraget, för att också innefatta den befintliga marknadens utbredning. Arbetsprocessen fortsatte med en brainstorming, där mer konkreta idéer testades i förhållande till visionen. Dessa förslagpresenterades tillsammans med den sammantagna visionen i ett bildspel för uppdragsgivaren, det gallrades ut bland idéerna och några valdes ut för vidareutveckling.

Efter delpresentationen strukturerades idéerna upp på det sätt som presenteras i denna rapport i form av fotomontage och diagram.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40