Registrera ditt företag i Designföretagsregistret

Ett mål med Designföretagsregistret är att designföretagen som ingår ska ha som huvudinriktning att leverera tjänster för verksamhetsutveckling och/eller produktutveckling för sina kunder. Detta innebär utveckling av både varor och tjänster.

För att finnas med i Designföretagsregistret krävs kompetens på minst kandidatnivå eller motsvarande inom den huvudinriktning eller specialitet som du registrerar.

Ett designföretag är ett fristående företag eller nätverk med gemensamt varumärke som levererar designkompetenser till producerande företag. Det kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.

           

*

*

*

*

*

Annat, vilket
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40