Återkoppling och avslutning

Nu är ni klara med workshoppen! Nu återstår bara att ta en stund med hela gruppen och reflektera över dagen, vilket också är ett viktigt moment, inte minst för dig som arrangerar.

Uppgift: Reflektera

Ta en stund och reflektera i helgrupp över dagen! Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad bär deltagarna med sig till deras vardag av det här sättet att jobba och tänka? Är det något som kan användas i utvecklingen av den egna verksamheten? Skriv på post-its.

(TIMER 1 minut)

Gå laget runt alternativt fråga vilka som vill dela med sig. Uppmuntra så många som möjligt att delta. Reflektionen är ett viktigt moment.

(TIMER Valfri tid)

Grattis, du är nu färdig med workshoppen! Nu vet du hur du kan fånga empatiska insikter, definiera behov och problem, skapa lösningsförslag, bygga prototyper av tjänster och på ett effektivt sätt presentera en lösning.

Nu hoppas vi att du hittar nya användningsområden för hela, eller delar av, designprocessen. Vi hoppas självklart att dina nyvunna kunskaper ska kunna användas för att utveckla den verksamhet där du själv befinner dig.

Hör gärna av dig med synpunkter eller idéer för hur det här stödmaterialet skulle kunna förbättras eller utvecklas. Vi ser det som en prototyp och vill gärna förbättra den med användaren, det vill säga dig.

Tack för din tid och lycka till!

Dela sida

Kontakt

Har du frågor om snabbkursen i tjänstedesign? 

Kontakta oss gärna på info@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40