8. Intervjua och filma patienter/brukare

När patienterna/brukarna ska berätta om sina erfarenheter är det viktigt att skapa en trevlig miljö. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar att få fram tillräckligt mycket information för förbättringsarbetet.

Intervjuerna äger rum inom ett par veckor efter rekryteringen och på en plats där patienten/brukaren känner sig bekväm. Det kan vara på sjukhuset, i en samlingslokal eller hemma hos dem. Var ute i god tid med informationen så att de hinner förbereda sig.

Ladda ner "Upplägg för patientintervjuer" i Word (267 Kb)

Ladda ner "Upplägg för patientintervjuer" som pdf (194 Kb)

Se till att miljön och ert bemötande blir välkomnande. Ta den tid som behövs för att få till en bra dialog. Se till att det finns en bekväm sittplats, förfriskningar, näsdukar och avskildhet. Eftersom patienterna/brukarna ändå kommer att godkänna de filmklipp som ska användas i slutversionen så kan man uppmuntra dem att vara helt öppna i detta läge.

Själva intervjun brukar ta mellan en och två timmar. Varje enskild film klipps sedan ner för att ingå i slutversionen som är en halvtimme lång och innehåller elva–tolv intervjuer. Försök att låta patienten/brukaren berätta på sitt egen vis men förbered en lista med frågor för den som behöver hjälp med mer struktur i berättandet. Under intervjun är det bra om du antecknar sådant som kan behöva utvecklas eller förklaras ytterligare. Intervjun är också starten för redigeringen eftersom intervjuaren eventuellt även är den som ska redigera filmen. Medan patienten/brukaren tala - lyssna efter sådant som är särskilt viktigt – och sådant som också sannolikt kommer att tas upp av andra patienter/brukare.

Att tänka på

  • Realistiskt sett kan du filma maximalt två eller tre intervjuer om dagen. Bär i åtanke att patienterna/brukarna kan ställa in med kort varsel – exempelvis på grund av sjukdom. Var medveten om att intervjun kan vara känslomässigt uttömmande för både den som intervjuar och för den som blir intervjuad. Kontrollera alltid samma dag att tidpunkten ni har kommit överens om fortfarande passar. Låt patienten/brukaren bestämma var intervjun ska äga rum. Detta är viktigt eftersom patienten/brukaren bör känna sig så bekväm som möjligt.
  • Väg in den tid det tar att ta sig till intervjulokalen och att göra i ordning utrustningen för varje intervju.
  • Om patienten/brukaren måste resa till intervjun, erbjud ersättning för resekostnaderna och se till att vägbeskrivningen och researrangemangen är tydliga och klara. Man kan också välja att ge någon form av ersättning för den tid som patienten/brukaren måste sätta av.
  • Eftersom intervjun spelas in med en fast kamera som är inställd på intervjupersonens ansikte är det möjligt för en person att både intervjua och sköta tekniken på egen hand med hjälp av ett kamerastativ. Om intervjuaren inte känner sig bekväm med denna teknik kan det vara distraherande, så se till att träna och förbereda er väl. Om någon annan sköter kameran, be att kameramannen stå en bit ifrån intervjupersonen så att det stör mindre.
  • Helst ska den som filmar ha viss utbildning och erfarenhet så att de kan få till rätt vinkel, inramning och belysning.

Ladda ner "Vägledning för intervjuer" i Word, 149 Kb)

Ladda ner "Vägledning för intervjuer" som pdf (255 Kb)

Ladda ner "Vägledning för att filma intervjuer" i Word (51 Kb)

Ladda ner "Vägledning för att filma intervjuer" som pdf (139 Kb)

  • Intervjuaren behöver inte ha någon formell utbildning men måste vara empatisk, lyhörd, icke dömande och har förmåga att skapa förtroende. De behöver också god kunskap om patientens/brukarens väg i hälso- och sjukvården och omsorgen så att de under redigeringen kan omgruppera händelser så att de kommer i kronologisk ordning - om så behövs.
  • Det är vktigt att under intervjun komma ihåg att patienterna/brukarna filmas, så avbryt dem inte. Ju mer intervjuaren pratar, desto svårare blir det att redigera fram ett tydligt budskap från patienten/brukaren. Försök att inte göra några uppmuntrande ljud, och kom ihåg att stänga av alla telefoner. Om det finns djur eller barn i rummet eller om det förekommer någon annan form av ljud kan man behöva be patienten/brukaren att upprepa något de sa.
  • Respektera patientens/brukarens och personalens privatliv och sekretessen, och be patienterna/brukarna att inte ange några personnamn när de beskriver sina upplevelser. Om personer ändå nämns med namn kommer dessa att tas bort i samband med redigeringen.
  • Patienten/brukarna kan vara nervösa inför intervjun och upprivna efteråt. Säg åt dem att de kan ta med en vän, familjemedlem eller en närstående som stöd. Lägg också in tid före och efter intervjun för en genomgång.
  • Se till att det finns hjälp och stöd från sjukhuset eller från en annan enhet om så skulle behövas. Man kan exempelvis ha ett telefonnummer till en stödgrupp eller till sjukhuset/enheten som patienten/brukaren kan ringa. Även intervjuaren bör ha någon form av stöd – exempelvis en möjlighet till genomgång med en medarbetare.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40