6. Bjud in och intervjua personal

Personalen kan behöva uppmuntran för att vilja delta i projektet. Ett sätt att motivera personalen är att förklara vad det innebär att vara med och hur man kommer att arbeta i projektet.

När ledarna för verksamheten godkänt projektet måste i arbetsgrupperna vara med på noterna. De kan tänkas vara skeptiska mot projektets syfte, de kan känna sig obekväma med att kritisera arbetsplatsen eller oroa sig för kritiken från patienterna/brukarna. Man måste bemöta dessa farhågor och bygga upp ett förtroende. Presentera projektet på ett klart och tydligt sätt för hela gruppen. Förklara vad projektet är till för och hur det ska gynna både personal och patienter/brukare, samt vilken typ av engagemang som krävs.

Ladda ner "Upplägg för personalintervjuer" i Word (121 Kb)
Ladda ner "Upplägg för personalintervjuer" som pdf (164 Kb)

Personalen som intervjuas kan arbeta i olika konstellationer på patienternas/brukarnas väg genom vården eller omsorgen. Undvik att bara intervjua en specifik arbetsgrupp. Fråga kontaktpersonerna om vilka som bör intervjuas. Där lämpligt att intervjua den personal som mest om verksamehten och har mest att berätta om de olika aspekterna på vården eller omsorgen. Be kontaktpersonerna att de introducerar er för dessa personer – den kontakten är viktig för att "öppna dörrarna". Se till att intervjupersonerna kommer från olika platser längs patienternas/brukarnas väg genom verksamheten. Du behöver få ta del av olika arbetsuppgifter och en mångfald av åsikter. När du väl har valt ut personerna som ska delta kan du behöva kontakta potentiella deltagare vid flera tillfällen för att bestämma när ni ska mötas. Personer är mer benägna att vara helt ärliga och öppenhjärtliga när man är på tu man hand. Helst ska man träffas öga mot öga men det fungerar också med telefonintervjuer. Informella, improviserade intervjuer kan vara ett sätt att hinna med att intervjua personer som är särskilt upptagna.

Att tänka på

  • Ta hjälp av innovativa medlemmar i gruppen (inte nödvändigtvis högste chefen) och de som beställde arbetet för att förklara varför projektet har dragits igång.
  • Se till att projektet verkligen handlar om deltagande och att personalen inte uppfattar sig själva som en "motpart".
  • Se till att alla har all information som de behöver så att ingen efteråt kan säga "det visste jag inget om".
  • Förklara att projektet inte har dragits igång för att det är något fel på tjänsterna i fråga, utan för att det alltid finns utrymme för förbättringar. Metoden garanterar att personalen verkligen får säga sitt om hur tjänsterna de utför skulle kunna förbättras.
  • Personalen tycker oftast att det är enklare om intervjuerna hålls efter att man observerat deras arbetsplats och fått en första insikt i hur det fungerar. En del behöver uppmuntras till att även fundera på sina egna behov och inte enbart på patienternas/brukarnas.
  • När personalen har ont om tid – hjälp dem att fokusera på det som de tycker är viktigast att ta upp. Om de får intervjufrågorna i förväg hinner de förbereda sig. Se de nedladdningsbara filerna längre upp på denna sida.
  • Erfarenheten har visat att de som till en början var tveksamma till att bli intervjuade upplevt att det var värdefullt. Återkopplingen från de som blivit intervjuade visar att det kändes bra att någon verkligen lyssnade och att förbättringar kan genomföras tack vare detta

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40