1. Vad är erfarenhetsbaserad co-design (EBCD)?

Erfarenhetsbaserad co-design (EBCD) är en metod som gör det möjligt för personal och patienter/brukare att tillsammans utforma tjänster och processer, det vill säga patientens fysiska förflyttning till olika platser och till möten med personal, i ett överskridande samarbete.

EBCD handlar om att samla in erfarenheter från patienter och personal genom djupintervjuer, observationer och gruppdiskussioner, identifiera viktiga beröringspunkter (som är emotionellt betydelsefulla) och tilldela dem positiva eller negativa känslor.

Från patient- och brukarintervjuerna redigeras en kort film. Den visas för personalen och uttrycker på ett slående sätt hur patienterna/brukarnas upplever vården. Personal och patienter/brukare arbetar tillsammans med att identifiera förbättringsområden och sedan genomföra nödvändiga förändringar.

Metoden utvecklades inom och för det brittiska sjukvårdssystemet (National Health Service, NHS).

Att tänka på 

  • Ledningsgruppen för projektet bör mötas: innan projektet påbörjas, före första utvärderingen, efter första mötet med co-designgrupperna och efter att projektet avslutas. 
  • EBCD fokuserar på patienternas/brukarnas och personalens upplevelser och känslor snarare än attityder och åsikter. 
  • Metoden använder sig av en historieberättande form för att identifiera vad man kan förbättra. 
  • Metoden ger personal och patienter/brukare möjlighet att förändra.
Dela sida

Fler svenska varianter av EBCD Toolkit

SKL har gjort en omarbetad och förenklad EBCD-handbok i fyra steg

Till Patienter och personal utvecklar vården

Västra Götalandsregionen har också gjort en kort version av EBCD

Ladda ner Tänk om i fyra steg (pdf)

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40