Dela sida

EBCD Toolkit - att arbeta tillsammans med patienterna för att förbättra hälso- och sjukvården och omsorgen

Metoden på den här webbplatsen innehåller kraftfulla och effektiva sätt att förbättra patienternas/brukarnas upplevelser av hälso- och sjukvården och omsorgen. Metoden är också ett sätt att utvärdera om verksamheten når sina mål.

Det här materialet publicerades första gången på The King´s Fund´s webbplats i Storbritannien. Vi vill tacka The King´s Fund och Guy´s and St Thomas´ NHS Foundation som gjort det möjligt för oss att översätta och tillgängliggöra materialet. Vi vill också tacka Sveriges Kommuner och Landsting som översatt materialet till svenska.

Har du frågor om EBCD Toolkit?

Kontakta någon av oss!

Då börjar vi!

Titta först på filmen överst på sidan och gå sedan igenom de sexton olika avsnitten nedan.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40