Sex tänkande hattar

Sex tänkande hattar, är en tankemetod som utvecklats av Edward de Bono. De sex hattarna i olika färg symboliserar olika sätt att tänka, och används för att belysa ett problem från olika perspektiv. 

Syften med metoden är att fokusera och förbättra tänkande, uppmuntra kreativitet, förbättra kommunikation och effektivisera beslutsfattande. Ni kan ta på er hatten mentalt eller fysiskt och metoden kan användas både i grupp och individuellt.

Beskrivning av vad varje hatt representerar

  • Vit hatt: representerar information och fakta.
  • Röd hatt: representerar intuition och känslor - som inte behöver motiveras.
  • Gul hatt: representerar positiva möjligheter som motiveras logiskt.
  • Svart hatt: representerar risker, hot och hinder som motiveras logiskt.
  • Grön hatt: representerar det kreativa, och används för alternativa förslag och nya lösningar.
  • Blå hatt: representerar process, eller "tänkandet om tänkandet". Den sammanfattar, drar slutsatser och fattar beslut.

Ladda ner mallen sex tänkande hattar (pdf, 484 Kb)

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40