SWOT-analys

En SWOT-analys görs för att definiera styrkor, svagheter, möjligheter och externa hot. Analysen kan göras för att planera och utvärdera både projekt och den egna verksamheten. 

Var konkret i analysen

När ni gör analysen var konkret - inte generell. Utgå från verkliga situationer. Nedan följer exempel på frågeformuleringar för varje del i SWOT-analysen.

Styrkor (interna)

 • Finns det saker i vår verksamhet som gör oss särskilt värdefulla för kunderna?
 • Har vi specialkompetenser i verksamheten?
 • Vad kan vi göra bättre än konkurrenterna?
 • Har vi några unika fördelar?

Svagheter (interna)

 • Saknar vi kompetens som våra konkurrenter har?
 • Frågar våra kunder efter något vi inte kan erbjuda?
 • Vad stoppar oss att i så fall ta den ordern?
 • Inom vilka områden är våra konkurrenter bättre än oss?

Möjligheter (externa)

 • Är vi kompetenta nog att göra något våra konkurrenter inte kan?
 • Finns det nya trender som vi är redo att positionera oss inom?
 • Innebär våra styrkor möjligheter att göra något mer?

Hot (externa)

 • Förändras marknaden så att vår kompetens har föråldrats?
 • Gör våra konkurrenter något som vi inte gör?
 • Är våra tekniska system föråldrade?

Ladda ner SWOT-analysen (pdf, 94 Kb) 

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40