Dela sida

Fas 5 - Testa och implementera

I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni era prototyper. Här har ni åter igen användning för er testgrupp. Styrkan i testfasen är att ni fortfarande kan gå tillbaka till ritbordet och göra justeringar innan ni börjar producera produkten.

Under testfasen utvärderar ni hur användarna upplever prototypen och om de har förbättringsförslag. Genom att testa ofta, skapas utrymme och möjligheten att komma tillrätta med problem innan produkten eller tjänsten lanseras.

Innan ni lanserar produkten är det viktigt att formulera en affärsmodell och utvärdera hur den fortsatta produktionen ska gå till.

Här nedan finns stödmaterial som ni kan använda er av när ni testar och implementerar.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40