Dela sida

Fas 5 - Testa och implementera

I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni de prototyper som har tagits fram. Här får ni åter igen användning för er testgrupp som har funnits med längs vägen. Ni kan testa hur användaren tycker prototypen funkar, och ni kan fortfarande gå tillbaka till ritbordet och göra eventuella förbättringar.

Guiden är under uppbyggnad - mer information om fas 5 kommer framöver.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40