Dela sida

Fas 4 - Prototypa

I den fjärde fasen är det dags att prototypa, det vill säga gestalta eller visualisera era idéer i fysisk form.

Guiden är under uppbyggnad - mer information om fas 4 kommer framöver.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40