Brainwriting

Brainwriting-öveningen görs i mindre grupper för att få in olika synpunkter på en idé eller utveckla en idé vidare. Skriv ner dina idéer och skicka sedan pappret vidare till en kollega som utvecklar idén vidare.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40