Dela sida

Fas 3 - Idégenerera

När ni har definierat målgruppen och er utmaning är det dags att börja idégenerera. Släpp loss kreativiteten och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar.

En viktig faktor är att aldrig avfärda en idé. Även en idé som verkar dålig kan leda till en ny infallsvinkel. Grundprincipen är att aldrig säga ”nej, men” utan istället ”ja, och” för att skapa ett tillåtande klimat och bygga vidare på varandras idéer. På det sättet kan ni få variation, volym och innovationshöjd i lösningarna.

Ta hjälp av de olika övningarna nedan. När ni har tömt gruppen på idéer går ni vidare med att rangordna och prioritera de idéer som ni anser har högst potential att arbeta vidare med.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40