Funktionsanalys

Funktionsanalysen gör ni som sista steg i fas 2, för att förbereda inför idégenereringen. Syftet med funktionsanalysen är att tänka och uttrycka en produkt eller tjänst i funktioner - inte i färdiga lösningar. Den är också ett stöd i att tänka först och handla sedan, så att ni har tänkt på allt innan ni startar den skapande processen, idégenereringen.

Genom att systematiskt analysera varje problem, produkt, tjänst eller kombinationer av dem, tvingar funktionsanalysen er att verkligen tänka igenom vad det är ni vill uppnå. Detta kan leda er in på helt nya sätt att lösa ett problem.

Rent konkret går analysen ut på att beskriva varje funktion av en produkt eller tjänst i ett verb och ett substantiv, och därmed skala bort allt annat för att renodla varje funktion. 

Vi kan ta en mobiltelefon som ett exempel. Mobiltelefonens huvudfunktion är att medge (verb) samtal (substantiv) över långa distanser (begränsningar). Mobiltelefonen har också en mängd delfunktioner, till exempel medge (verb) fotografering (substantiv) och medge (verb) banktransaktioner (substantiv).

Genom att koka ner funktionerna hos en produkt eller tjänst till det allra viktigaste, så öppnar ni upp för nya radikala lösningar. Finns det andra sätt att medge samtal över långa distanser, eller kan det bara ske genom en mobiltelefon?

Ladda ner mallen Funktionsanalys (pdf, 39,4 Kb) 

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40