Empatikarta

Empatikartan används för att sortera de insikter ni har fått från målgruppen. Skriv ner information från många olika användare så att ni får en överskådlig bild av användarna. På empatikartan får ni även med eventuella motsättningar. Det är inte alltid målgruppen gör så som de säger att de gör.

Empatikartan är också bra att använda för att sedan kunna sammanställa information till en Persona.

Ladda ner Empatikartan här - A3 (pdf, 85 Kb)

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40